Sāk Gaujas kreisā krasta dambja labiekārtošanu posmā no Stacijas līdz Jūras ielai

.

A1 Brugis 4817 ar logoFebruāra vidū sākti Gaujas kreisā krasta aizsargdambja D1 labiekārtošanas darbi posmā no Stacijas līdz Jūras ielai, kas ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda atbalstu norisinās projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” ietvaros.

Dambja labiekārtošana ir noslēdzošais posms projektā, kurā jau veikta Svētku laukuma pārbūve, Carnikavas Novadpētniecības centra paplašināšana, kā arī tiltiņa pāri Vecgaujai būvniecība.

Minētajā posmā uz dambja 3 m platā joslā paredzēts izbūvēt virsmas nostiprinājumu ar betona bruģi, un bruģa raksts būs vienots ar jau īstenotajos objektos izmantoto, kas sasaucas ar Līvu ceļa konceptu. Piecās vietās izbūvēs paplašinājumu, kur novietot soliņu, atkritumu urnu un velostatīvu. Paredzēts arī izbūvēt apgaismojumu, uzstādīt videonovērošanu un optisko kabeli.

Būvdarbus pēc Carnikavas novada pašvaldības pasūtījuma veic SIA “Ceļinieks 01”, būvprojekta autoruzraudzību īsteno SIA “BM – projekts”, būvuzraudzību – SIA “BaltLine Globe”. Projekta izmaksas plānotas 405 223,61 eiro (bez PVN), būvdarbus iecerēts pabeigt šoruden.

Lūdzam iedzīvotājus būvniecības laikā ievērot būvnieku noteiktos ierobežojumus.
Share on Facebook Tweet