Garupes iedzīvotājus 5. oktobrī aicina uz ciema attīstības projekta noslēguma tikšanos

.

COAST4US noslegums 800Šī gada 5. oktobrī plkst. 11.00 aicinām Garupes ciema iedzīvotājus uz noslēguma sapulci "Satikšanās", kurā garupiešiem tiks prezentēts iedzīvotāju izstrādātais Garupes ciema plāns, kas tapis ar ekspertu atbalstu. Aicinām ierasties, jo ir svarīgi visiem kopā sanāksmē vienoties par prioritārajiem mērķiem un rīcībām.

Jau vēstīts, ka Garupes ciems Interreg Centrālbaltijas programmas projektā "Piekraste mums" ("Coast4us") tika izvēlēts par pilotteritoriju, lai iesaistītu iedzīvotājus sava ciema attīstībā.

Projekta ietvaros 15. jūnijā un 16. jūlijā Garupē notika ciema iedzīvotāju sanāksmes, kurā garupieši izteica savus priekšlikumus, kuri tagad ir apkopoti un iekļauti Garupes ciema plānā.

Attīstības nodaļa

Interreg coast4us 

Share on Facebook Tweet