Aicinām visus interesentus piedalīties bezmaksas nūjošanas nodarbībās

.

Rudens nujosana 2019 7574Carnikavas novada iedzīvotājiem līdz gada beigām ir iespēja piedalīties nūjošanas nodarbībās. Nodarbības notiek trešdienās no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.15 un sestdienās no plkst. 9.30 līdz plkst. 10.45. Pulcēšanās pie tilta pār Vecgauju, Jūras ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā.

Nūjošanas nodarbības nodrošina sertificēti treneri.

Ikvienam nodarbību dalībniekam, kurš vēlas piedalīties projekta aktivitātē, pirms nodarbības jāaizpilda aptaujas anketas un jāparakstās dalībnieku sarakstā. Dalībnieki tiks nodrošināti (ja nepieciešams) ar projekta ietvaros iegādātajām nūjošanas nūjām.

Aicinām izmantot iespēju apgūt nūjošanas prasmes un aktīvi pavadīt laiku dabas parka “Piejūra” teritorijā!

Par projektu:
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā” mērķis ir - veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Carnikavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
Projekta ietvaros apstiprinātais budžets ir 70 263,00 EUR.
Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.

ES 2020 ESF

Share on Facebook Tweet