Jūnijā uzsāks dambja rekonstrukciju

.

Dambis pludiLai novērstu plūdu riskus mūsu novadā, tiek īstenots projekts „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā". Saskaņā ar plānu jūnija beigās tiks uzsākti esošo aizsargdambju un sūkņu staciju rekonstrukcijas būvniecības darbi.
 
Publicējam veicamo darbu sarakstu, kurus paredzēts veikt minētā projekta 1.kārtas ietvaros:
- Aizsargdambja D-1 rekonstrukcija Carnikavas-Centra polderī (no dzelzceļa tilta līdz autoceļam P1 Rīga-Carnikava) 2742 m garumā: elektrības kabeļu iebūve, bebru alu aizbēršana, nogāzes nostiprināšana, aizsargdambja uzbēršana, nobrauktuvju atjaunošana un ierīkošana.
 
- Aizsargdambja D-2 rekonstrukcija Carnikavas-Salas polderī (no dzelzceļa tilta līdz „Līdumam-2") 2786 m garumā: konstrukcijas demontāža, bentonītmāla hidroizolācijas materiāla iebūve aizsargdambja nogāzēs, aizsargdambja rekonstrukcija, nobrauktuvju atjaunošana, novadgrāvju rekonstrukcija un ierīkošana.
 
- Aizsargdambja D-3 rekonstrukcija „Līduma-2" polderī (no „Līduma-2" līdz autoceļam A1 Rīga-Tallinna) 690 m garumā: bentonītmāla hidroizolācijas materiāla iebūve aizsargdambja nogāzēs, aizsargdambja rekonstrukcija, nobrauktuvju atjaunošana, novadgrāvju rekonstrukcija un ierīkošana, caurteku būve.
 
- Aizsargdambja D-6 „Zvejnieks-1" rekonstrukcija 280 m garumā un sūkņu stacijas SS-4 rekonstrukcija: esošās sūkņu stacijas demontāža, sūkņu stacijas būve, teritorijas labiekārtošana, elektroapgāde.
 
- Carnikavas-Centra poldera sūkņu stacijas Nr.1 (Pļavu ielā) un Nr.2 (Līču ielā) rekonstrukcija: sūkņu staciju rekonstrukcija, elektroapgāde.
 
- Carnikavas-Salas poldera sūkņu stacijas Nr.3 rekonstrukcija: esošās sūkņu stacijas demontāža, jaunas sūkņu stacijas izbūve, teritorijas labiekārtošana, elektroapgāde.
 
- „Zvejnieks-1" sūkņu stacijas Nr.4 rekonstrukcija.
 
- „Līduma-2" sūkņu stacijas Nr.5 rekonstrukcija: esošās sūkņu stacijas nojaukšana, jaunas sūkņu stacijas izbūve, teritorijas labiekārtošana, elektroapgāde.
 
Kopumā paredzēts, ka esošo aizsargdambju un sūkņu staciju rekonstrukcija, kā arī jauno aizsargdambju un ar to saistīto inženierbūvju celtniecība ilgs līdz 2015.gada 1. jūnijam. Projekts „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" pilnībā tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, un tā pirmās kārtas izmaksas ir 1 133 309,29 latu.
 
ERAF visilogo
 
I.Slāģis
Share on Facebook Tweet