Aicina uz dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 1.oktobrī

.

dabas parks 4219Šā gada 1. oktobrī plkst. 17.00 Carnikavas pamatskolā, Nākotnes ielā 1, Carnikavā, notiks dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme, uz kuru aicināti visi interesenti.

 
Sanāksmē tiks apspriests dabas aizsardzības plāna projekts, tajā skaitā plānotie pasākumi, teritorijas zonējums un priekšlikumi individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Ar dabas aizsardzības plāna projektu no 2019. gada 18. septembra var iepazīties Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5, Carnikavā, kā arī Latvijas Dabas fonda interneta vietnē www.ldf.lv.
 
Aicinām iepazīties ar dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānu, sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu! Priekšlikumus lūdzam iesniegt plāna izstrādātājiem – Latvijas Dabas fondam (Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999, ) līdz 2019. gada 9. oktobrim.
 
Dabas parks “Piejūra” atrodas Rīgas pilsētas, Carnikavas novada un Saulkrastu novada teritorijā, tā kopējā platība ir 4315 ha. Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta LIFE15 NAT/LV/000900 "LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 vieta)" ietvaros ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

life logo

Share on Facebook Tweet