Garupes iedzīvotājus 15. jūnijā aicina spriest par ciema nākotni

.

Kafija garupeInterreg Centrālbaltijas programmas projekta "Piekraste mums" ("Coast4us") ietvaros Garupes ciems izvēlēts par pilotteritoriju, lai iesaistītu iedzīvotājus sava ciema attīstībā.

Pirmā iedzīvotāju kopā sanākšana paredzēta 15. jūnijā. Aicinām visus interesentus no Garupes ciema, kam vēla līdzdarboties ciema attīstībā, īstenojot kopīgi izvirzītos mērķus.

Tikšanās norisināsies šī gada 15. jūnijā plkst. 11.00 Veikala ielā 2, Garupē.

Attīstības nodaļa

eu intereg coast4us

 

Share on Facebook Tweet