Dome atkāroti izsludina pieteikšanos konkursā "Sabiedrība ar dvēseli" rīcībai "Maza mēroga infrastruktūra"

.

Domes eka pukes 800Carnikavas novada dome izsludina atkārtotu projektu konkursu rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra” ar kopējo finansējumu EUR 4166,26. Projekta iesniegšanas termiņš - šī gada 27. maijs. 
 
Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”, kurā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanas laikā tiek radītas sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas materiālas vērtības:
a) administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts), it īpaši atpūtas vietu ierīkošana pie publiskajiem ūdeņiem;
b) iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts);
c) saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts), it īpaši tūrisma jomā.
 
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
• inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
• citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar konkursa nolikuma 14.punktā uzskaitītajām neattiecināmajām izmaksām.

Konkursa nolikumu var lejupielādēt ŠEIT.

Konkursa koordinatori un kontaktpersonas jautājumiem un saziņai: "Sabiedrība ar dvēseli" komisijas priekšsēdētājas vietniece Sanita Pundiņa - tālr. 28356344, e-pasta adrese: .

Share on Facebook Tweet