Iedzīvotāji aicināti izteikt priekšlikumus par labiekārtošanu Dabas parkā "Piejūra"

.

Garciema stavvietas infrLai apzinātu novada iedzīvotāju iemīļotākās pastaigu takas, to nepieciešamību labiekārtot un novērstu nelegālo būvniecību (piemēram, laipas un tiltiņi) Dabas parkā "Piejūra", novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par nepieciešamo infrastruktūru Dabas parkā "Piejūra".

Tās var būt gājēju takas, atkritumu urnas, soliņi, atpūtas vietas, informācijas zīmes, informācijas stendi, gājēju tiltiņi utt.. Aicinām norādīt pēc iespējas precīzāku vietu, kur šo infrastruktūru nepieciešams izvietot (vēlams norādīt koordinātas, vai atzīmēt punktus Google Maps kartē).
 
Informāciju lūdzam sūtīt uz
 
Iesūtītā informācija tiks nodota dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem, lai, to savietotu ar dabas aizsardzības interesēm. Apkopotā veidā ar to varēs iepazīties dabas aizsardzības plāna publiskajā apspriešanā šā gada vasaras sākumā.
 
Iedzīvotāju ieteikumus gaidīsim līdz 1. aprīlim.

 

Share on Facebook Tweet