Iedzīvotāju aptaujā noskaidros novada attīstības iespējas un problēmas

.

Carnikava no lidojuma 800“Piekraste mums” (Coast4Us) projekta ietvaros Carnikavas novada dome uzsākusi novada iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu viedokli par mūsu novada attīstības iespējām, problēmām un to risinājumiem un sagatavotu priekšlikumus Carnikavas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam rīcības un investīciju plānu aktualizēšanai, tāpēc aicinām piedalīties aptaujā, lai ietekmētu novada attīstību.
 
Anketu var aizpildīt elektroniski pašvaldības mājaslapā TE vai rakstiski izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" februāra numurā, kā arī Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas iela 5, Carnikava) un brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis” (Cīruļu iela 10, Kalngale).
 
Interreg Centrālbaltijas programmas projekta “Piekraste mums” (“Coast4us”) ietvaros plānots attīstīt jaunu, inovatīvu, vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā. Katra valsts un iesaistītais partneris projekta ietvaros strādās pie sev aktuālām un būtiskām lietām, vadoties pēc kopīgā skatījuma uz piekrastes attīstību. Latvijā tiks veikta piekrastes plānošana zemākajā ciemu līmenī, jo pašlaik šādas pieredzes Latvijā vēl nav.
 
Lai sasniegtu projektā nospraustos uzdevumus, t.sk. sabiedrības iesaisti, attīstības plānošanā tiks dota iespēja ciema iedzīvotājiem pašiem iesaistīties sava ciema attīstības redzējuma noteikšanā un īstenošanā.
 
Kā pilotteritorija projektā noteikts Garupes ciems, kurš pirmais izmēģinās savus spēkus iedzīvotāju iesaistē ciema attīstības īstenošanā. Pārējie novada ciemi varēs sekot šai pieredzei un turpmākajos gados pārņemt Garupes labo praksi.
 
Projekta ietvaros tiks attīstīta un pilnveidota Vidzemes piekrastes pašvaldību GIS sistēma, ļaujot arī iedzīvotājiem un uzņēmējiem apskatīt dažādus GIS slāņus, t.sk. dabas teritorijas un infrastruktūru. Projekts noslēgsies 2020. gada beigās.

eu intereg coast4us

Share on Facebook Tweet