Ierosinājums Jūrasleju pļavas iekļaut Dabas parkā “Piejūra”

.

plavasNodibinājums “Latvijas Dabas fonds” aicina zemes īpašniekus un interesentus uz sanāksmi š.g. 13.februārī plkst. 17.00 Carnikavas Novadpētniecības centrā (Jomas iela 7, Carnikava).
 
Jūrasleju pļavas jau ilgstoši netiek pļautas vai noganītas un aizaug ar niedrēm un krūmiem. Līdz ar to pļavas kļūst nepiemērotas pļavu augiem un putnu ligzdošanai, kā arī zaudē savu potenciālo vērtību dabas tūrismā.

Tiks uzklausīti un apkopoti viedokļi par Jūrasleju pļavu turpmāko apsimniekošanu un iespējamu iekļaušanu Dabas parka “Piejūra” teritorijā.

life piejura daf

Share on Facebook Tweet