Carnikavā aizritējusi projekta CHERISH atklāšanas sanāksme

.

cherish projekts 2018Nēģu svētkos Carnikavā lietderīgais tika apvienots ar patīkamo, un 2018. gada 25. augustā, notika projekta CHERISH atklāšanas sanāksme, kurā eksperti un interesenti sanāca kopā, lai diskutētu par piekrastē zivsaimniecības kultūrmantojuma saglabāšanu.
 
Ar tradīciju uzturētājiem, zvejnieku biedrībām un vietējām rīcības grupām tika apspriests kultūrvēsturiskā zivsaimniecības mantojuma aizsardzība un popularizēšana. Apsriest idejas bija sanākuši pārstāvji gan no Kultūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, gan piejūras pašvaldībām – Carnikavas, Engures, Salacgrīvas un Jūrmalas, gan no sabiedriskajām organizācijām – “Partnerība laukiem un jūrai” un Vidzemes zvejnieku biedrība, gan no valsts organizācijām – Valsts vides dienesta, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Bior un citām.
 
Rosinošā atmosfērā tika apskatītas daudzas zivsaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai būtiskas tēmas – vienota piekraste attīstība, kopēja sadarbība un programmas, infrastruktūras sakārtošana (tostarp zvejniecības rīku, laivu dokumentācija, malu zvejniecība, roņu aizsardzība, jūras piesārņotība, pircējiem pieejamāka zivju noieta tirgus veicināšana, zvejniecības prestiža sekmēšana jauniešu vidū un citi jautājumi.
 
Rīgas plānošanas reģions INTERREG EUROPE programmas ietvaros uzsācis projektu “Reģionālā attīstība sekmējot piekrastes zvejniecības kultūras mantojuma potenciālu Eiropā/CHERISH”, kura vispārējais mērķis ir uzlabot reģionālo politiku, lai sekmētu piekrastes zivsaimniecības kopienu attīstību un kultūrvēsturiskā zivsaimniecības mantojuma aizsardzību un popularizēšanu.
Share on Facebook Tweet