Veloceļa konceptuālā trase iesniegta izvērtēšanai

.

Velo karteMarta beigās viesu namā „Siroko” notika velo projekta „CentralBalticCycling” (CBC) seminārs, kurā interesentiem bija iespēja iepazīties ar projekta īstenošanas gaitu, kā arī velotūrisma maršrutu veidošanu Latvijā.
 
Seminārā tika spriests par „Saviļņojošās Vidzemes” klāstera attīstības iespējām, kā arī dabai un vietējiem iedzīvotājiem draudzīgu velotūrismu. Tāpat Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica kopā ar citiem domes pārstāvjiem, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektoriem un dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju speciālistiem diskutēja par Carnikavas novada veloceļa novietojumu.
 
Rezultātā tika pabeigta veloceļa konceptuālās trases izstrāde novadā, kas šobrīd ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā, lai tiktu veikts ieceres ietekmes uz vidi novērtējums.
 
Jāpiebilst, ka veloceļa novietojumā vēl ir iespējamas izmaiņas, tomēr šī brīža izstrādātā veloceļa konceptuālā trase ir apskatāma: PDF kartē.
 
Šobrīd projekta CBC ietvaros ir veikts iepirkumus par veloceļa projektēšanu dabas parka „Piejūra” teritorijā un noslēgts projektēšanas līgums.
 
CBC logo    CB Interreg logo     EU ERDF angliski
 
V.Alena
Share on Facebook Tweet