Biedrībā "Sernikon" noslēgusies 4.kārtas projektu vērtēšana

.

SernikonPublisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" padome sniegusi atzinumus par 4.projektu pieņemšanas kārtā saņemtajiem Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) projektiem. Ir uzsākta arī 5.kārtas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu vērtēšana.
 
Par ELFLA projektiem
Kā jau ziņots, biedrība saņēma 3 projektu pieteikumus ELFLA finansējuma saņemšanai, un biedrības padome lēma pozitīvu atzinumu sniegt diviem pieteikumiem, kas nodoti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā:
1. Biedrības "Kalngalieši" iesniegto projektu "Nepieciešamā aprīkojuma iegāde kultūrizglītojošu pasākumu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Kalngales iedzīvotājiem".
2. SIA "Odeta" iesniegto projektu "Skaistumkopšanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana SIA ODETA".
 
Par EZF projektiem
Projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārtā saņemti 3 projektu pieteikumi EZF finansējuma saņemšanai, kas nodoti tālākai izvērtēšanas biedrības projektu vērtēšanas komisijai par kuriem atzinumu biedrības padome sniegs 27.maijā:
1. SIA "Gaujas laivinieki" iesniegtais projekts "Zvejniecības tradīciju saglabāšanas veicināšana Gaujas krastā, Carnikavas ciemā";
2. Biedrības "Nams Zvejnieku 9" iesniegtais projekts "Carnikavas ciema ilgtspējīgas attīstības veicināšana, atjaunojot un uzlabojot biedrības "Nams Zvejnieku 9" biedru īpašumā esošo un publiski pieejamo teritoriju";
3. Biedrības "D/k ABI DIVI" iesniegtais projekts "Interešu tūrisma iespēju uzlabošana Carnikavas novadā: deju koncertprogramma "Piejūras dzīve mana.." kā jauns interešu tūrisma produkts Carnikavas novadā".
 
Autors: publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"
Share on Facebook Tweet