Promenādes takas ietvaros izstrādā veselības maršrutu sportisko apmeklētāju vajadzībām

.

Pavasara slrejiens 2017 1181Pēdējos mēnešos Dabas parkā “Piejūra” paralēli tiek īstenoti divi lieli projekti – “Atpūtas taka Dabas parkā “Piejūra” Carnikavā, Carnikavas novadā” jeb tā saucamās Carnikavas promenādes uz jūru būvniecība, un "Piekrastes biotopu aizsardzība Dabas parkā “Piejūra” “Coastal Habitat Conservationin Nature Park “Piejūra”” jeb “LIFE CoHaBit”.

Projektu mērķis ir antropogēnās slodzes mazināšana un Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo piekrastes biotopu un sugu atjaunošana Dabas parka “Piejūra” “Natura 2000” teritorijā.

“LIFE CoHaBit” projekta laikā vairākās vietās dabas parkā tiks veikti praktiski piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi: tiks ierobežota invazīvo svešzemju sugu izplatība, atjaunoti kāpu biotopi, kā arī meklēti risinājumi apmeklētāju plūsmas virzīšanai caur aizsargājamo biotopu platībām. Projektā lielu uzmanību pievērsīs arī sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai dabas vērtību atpazīšanā un popularizēšanā.

Paredzams, ka apmeklētāju plūsma dabas parkā ar katru gadu pieaugs, līdz ar to promenāde ir viens no rīkiem kā virzīt parka apmeklētāju un atpūtnieku plūsmu caur parku uz jūru. Tāpat, domājot par novada aktīvajiem iedzīvotājiem, Atpūtas takas ietvaros tiks īstenota sen apzināta vajadzība – sadarbībā ar Veselības Ministrijas Slimību profilakses un kontroles centru sportisko apmeklētāju vajadzībām tiks izveidots veselības maršruts, kas nodrošinās iespēju iesaistīties dažāda vecuma iedzīvotājiem kopā ar saviem tuviniekiem un līdzcilvēkiem, lai aktīvi pavadītu brīvo laiku un ieviestu vairāk kustību ikdienā. Maršruts tiks pielāgots esošajai atpūtas takai, tajā būs iekļauti speciālista sagatavoti vingrošanas vai uzdevumu veikšanas punkti atpūtas vietās un norādītas maršruta sākuma un finiša vietas.

G. Ulme

00 taka carnikava veselibas taka logo Ozollpa DAP

Share on Facebook Tweet