Pabeigti Carnikavas Svētku laukuma pārbūves darbi

.

ES 2020 ERAF

Svetku laukums 7474 800Septembrī pabeigti Svētku laukuma Carnikavā būvdarbi, kas noritēja Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” ietvaros. Carnikavas novada pašvaldības artneri šajā projektā ir Saulkrastu, Salacgrīvas un Limbažu novads.

Svētku laukums ir pirmais objekts no visiem pašvaldību kopējā projektā īstenotajiem objektiem, un arī Carnikavas novadā tas ir pirmais no pieciem plānotajiem objektiem. Vēl novadā tiks izbūvēta estrāde Carnikavas parkā, promenāde pa Gaujas aizsargdambi līdz Jūras ielai, gājēju tilts pāri Vecgaujai uz Carnikavas Novadpētniecības centru, kurš tiks papildināts ar divām būvēm – klēti jeb ekspozīciju zāli un nojumi kuģa vrakam.

Svētku laukums jau izveidojies par novadnieku pulcēšanās vietu valstiski nozīmīgos svētkos un piemiņas brīžos, un tajā veiktie uzlabojumi – celiņi, soliņi u.c. – padarīs patīkamākas gan šīs pulcēšanās reizes, gan novadnieku un viesu atpūtas brīžus un pastaigas.

Svētku laukumā jau novietota granīta stēla – Lāčplēša Kara ordeņu kavalieru piemiņai veltīta piemiņas zīme –, kas patlaban vēl ir slēpta skatieniem un tiks svinīgi atklāta šā gada 11. novembrī.

 

Share on Facebook Tweet