Otro uzņēmējdarbības konkursa „Brigāde" darbnīcu Carnikavā vadīs Mārcis Rubenis

.

Brigade 50017. aprīlī plkst. 14:00 interesenti aicināti piedalīties programmas "Brigāde" darbnīcā Carnikavā un atrast savām radošajām idejām resursus, partnerus, iedvesmu un uzlabojumus. Darbnīcā aicināti piedalīties gan tie, kuri gatavo pieteikumus konkursam, gan arī ikviens Carnikavas novada iedzīvotājs, kurš vēlas atbalstīt jaunu, uz kultūru un mākslu balstītu ideju realizāciju.
 
Dalība darbnīcā ir bezmaksas, tā norisināsies alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis" telpās (Stacijas ielā 5).
 
Darbnīca tiks veltīta tiem interesentiem, kuriem jau ir idejas vai projekta aprise, lai iegūtu nepieciešamos uzlabojumus, resursus un partnerus tās veiksmīgākai īstenošanai. Mārcis Rubenis, kas ir darba un tikšanās telpas "Birojnīca" un vairāku citu radošo projektu autors, dalīsies arī ar praktisku pieeju veiksmīgākai ideju īstenošanai.
 
Programmas „Brigāde" radošās uzņēmējdarbības konkursu organizē Laikmetīgās mākslas centrs (LMC) sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija (SFL) un Carnikavas novada domi. Konkursā finansiālu atbalstu līdz Ls 3333 apmērā saņems līdz 3 uzvarētājiem, kuru projekta ideja balstīta mākslā un kultūrā, atbilst sociālas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī atrodas reālā vietā Carnikavas novadā.
 
Plašāku informāciju par programmu „Brigāde", konkursa nosacījumiem, pieteikšanās norisi un pasākumiem: Lasi šeit
 
Programmas „Brigāde" mērķis ir atbalstīt radošu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kas balstīta mākslā un kultūrā, risina sociālos jautājumus un uzlabo vietējo kopienu dzīves kvalitāti. Programmu „Brigāde" organizē Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija, savukārt programmas finansējumu nodrošina Open Society Foundations un Carnikavas novada dome.
 
Vairāk informācijas:
Elza Zīda
Laikmetīgās mākslas centrs
E-pasts:
Tālr. 29152346
www.brigade.lv
Share on Facebook Tweet