Veloceļu projektēs SIA „Polyroad"

.


Velo ritenis 800Projekta „Central Baltic Cycling" ietvaros ir noslēdzies iepirkums veloceļa projektēšanas pakalpojumiem. Saskaņā ar konkursa rezultātiem veloceļa projektēšanas darbus un ietekmes uz vidi novērtējumu veiks SIA „Polyroad".

Tehniskā projekta izstrāde tiks veikta līdz šī gada 21. oktobrim, un projektēšanas darbu kopējās izmaksas ir 36 273 Ls. Šobrīd projekta „Central Baltic Cycling" ietvaros ir uzstādītas pirmās velosipēdu novietnes (Lilastē un Carnikavā), un šogad notiks arī velomaršruta marķēšana dabā. Tāpat ir izstrādāta velokarte astoņās valodās, kur ir iekļauti arī mūsu novada apskates objekti (Novadpētniecības centrs, Carnikavas Luterāņu baznīca Siguļos, Mežgarciems, u.c.).

Projekts „Central Baltic Cycling" jeb „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā" tiek īstenots Centrālās Baltijas programmas INTERREG IV A ietvaros, tā kopējais budžets ir 1 497 889 eiro, no kuriem 1 161 001eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta galvenais ieguvums ir kopīga velomaršrutu tīkla izveidošana.

CB Interreg logo   CBC logo   EU ERDF angliski

Share on Facebook Tweet