Carnikavā izveidos skeitparku

.

skeitparks ilustracija 800Jau vairākus gadus Carnikavas novada jaunieši pašvaldībai ir izteikuši vēlmi par jauna, paplašināta skeitparka izveidi. Mēs visi zinām, ka jauniešus skeitojot var sastapt parkā uz betonētās daļas pie dīķa, kur šobrīd atrodas tikai dažas konstrukcijas.

Aprīkojums ir nepietiekams un novecojis, līdz ar to tas kļūst nedrošs. Lai pilnvērtīgāk izbaudītu braukšanas prieku, jaunieši dodas uz Ādažu skeitparku, kas atrodas Ādažu vidusskolas sporta stadiona teritorijā.

Jaunieši vairākkārt ir mēģinājuši paši rakstīt projektu nepieciešamā finansējuma saņemšanai, bet dažādu iemeslu dēļ tas nav izdevies. Lai labotu situāciju un atbalstītu jauniešu iniciatīvu, Carnikavas novada dome nolēma piedalīties biedrības „Sernikon" izsludinātajā projektu konkursā un atbalstīt Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavoto projektu „Skeitparka izveidošana Carnikavas ciemā, bērnu un jauniešu brīvā laika kvalitatīvai pavadīšanai".

Projekta pieteikums tika apstiprināts, un tā īstenošana ir jāveic līdz 2013. gada oktobrim. Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem un dzīves kvalitātes veicināšana, sekmējot iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku, izmantojot skeitparku. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot labiekārtotu, norobežotu teritoriju, kurā tiks izvietots atklāts skeitparks.

Skeitparka atrašanās vieta būs Liepu ielā 10A, Carnikavā. Izvērtējot paredzēto skeitparka novietni, tika izvēlēts arī skeitparka tips – monolītais finiera skeitparks, jo klasiskajām konstrukcijām ir nepieciešams jau sagatavots asfaltēts laukums, bet monolīto skeitparku var izvietot pat pļavas vidū. Skeitparka konstrukcijas tiks izvēlētas tā, lai to varētu izmantot gan skeiteri, gan BMX braucēji. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 16 906,61, no kurām Ls 12575,16 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 4331,45.

ES ELFLA

I.Kīna

Share on Facebook Tweet