Carnikavas pamatskolā norit projekts, lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem

.

skola gramatas unsplashSadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tiks realizēts EFS projekts Nr. 8.3.5.0./16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts tiks īstenots 2018. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. decembrim, un tā mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Carnikavas pamatskolā no 2018./2019. mācību gada tiek uzsākts projekts sekmīga mācību procesa īstenošanas atbalstam

.

skola abols unsplashNo šī mācību gada Carnikavas pamatskolā palielinās iespējas skolēnu atbalstam mācību procesā. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to 5.-9. klases skolēnu skaitu, kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu.
Share on Facebook Tweet