Aicina piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību

.

Pieauguso izglitibaLai noskaidrotu viedokļus par pieaugušo izglītības īstenošanu un tās pilnveides iespējām, Latvijas iedzīvotājii aicināti piedalīties aptaujā. Aptauja tiek veikta Eiropas Komisijas finansiāli atbalstītā projekta "Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” ietvaros.
 
 
Katra respondenta piedalīšanās aptaujā sniegs būtisku ieguldījumu sabiedriskās domas izpētes analīzē, kura ļaus novērtēt esošo situāciju un izstrādāt risinājumus pieaugušo izglītībā. Aptauja tiek veikta anonīmi, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti pētījumos „Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums”, „Pieaugušo izglītības kvalitāte un tās nodrošinājums” un „Pieaugušo izglītības resursi jauniešu bezdarba mazināšanai".
 
Pētījuma rezultāti pēc 27.03.2014. būs pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/projekts.html sadaļā "Ekspertu ziņojumi".
 
Aicinām jauniešus un pieaugušos, pedagogus un institūcijas aktīvi iesaistīties aptaujā un izteikt viedokļus!
Anketa pieaugušo izglītības dalībniekiem: ŠEIT
Anketa jauniešiem (15-29 gadi): ŠEIT
Anketa institūcijām, kas saistītas ar pieaugušo izglītības īstenošanu: ŠEIT
Anketa pieaugušo izglītotājiem (pedagogiem): ŠEIT 
 
Ingrīda Muraškovska,
Izglītības un zinātnes ministrija,
EK projekts "Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā",
Projekta vadītāja
T.67047796
E-pasts: 
Share on Facebook Tweet