Aizvadīta pirmā Carnikavas novada pedagogu konference

.

Pedagogi1 1Kā jau ziņots, 27. augusta rītā tautas nams „Ozolaine" pulcēja skolotājus pedagogu konferencē, kurā tiks spriests par dažādām aktualitātēm izglītības jomā.
 
Citos Latvijas novados, novadu apvienībās un pilsētās, kur izglītības iestāžu skaits ir kuplāks, jau ir ierasts pirms jaunā mācību gada sākuma rīkot šādus pasākumus, bet Carnikavas novadā tas notika pirmo reizi, un uz to tikai aicināti visu mūsu novadā esošo izglītības iestāžu pedagogi. Atsaucība bija liela un iespēju robežās (ņemot vērā bērnudārza darba specifiku) arī pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš" pārstāvji bija ieradušies kuplā pulkā.
 
Pie rīta kafijas tases un pīrādziņiem sanākušie dalījās savos vasaras iespaidos un gaidās par dienas notikumu. Nekad iepriekš visu četru novada izglītības iestāžu pedagogi tik lielā skaitā nebija pulcējušies vienkopus kādā pasākumā.
 
Skanot liegai mūzikai, tika nokārtotas pēdējās formalitātes un sagatavots tehniskais aprīkojums, viesi ieņēma savas vietas zālē, un konference varēja sākties. Novada izglītības metodiķe Ināra Briede uzrunāja klātesošos un atklāja konferenci. Viņai palīdzēja aktīvie skolēnu vecāki – pamatskolas padomes pārstāvji – Dainis Kozlovskis (iejutās konferences moderatora lomā) un Mārīte Mundure (fotografēja un rūpējās par prezentāciju maiņu atbilstoši runātājiem).
 
Sveikt konferences dalībniekus bija ieradusies domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska, arī pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Elita Terentjeva apsveica visus ar jauno mācību gadu un aicināja izglītības iestāžu pārstāvjus izstāstīt par paveikto iepriekšējā mācību gadā un par nākotnes plāniem. PII „Riekstiņš" vārdā informāciju sniedza vadītājas vietniece izglītības jomā Diāna Ločmele, stafeti pārņēma Carnikavas pamatskolas direktors Sergejs Čevers, kura stāstījumam sekoja Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas Lazdauskas prezentācija ar daudzām fotogrāfijām no audzēkņu un pedagogu dalības dažādos mūzikas un mākslas pasākumos un konkursos. Izglītības iestāžu „atskaiti" noslēdza Piejūras internātpamatskolas direktora vietnieces izglītības jomā Māra Rikša un Renāte Rimša.
 
Pedagogi katru dienu veic ļoti nozīmīgu, radošu, bet grūtu darbu, izglītojot un audzinot mūsu bērnus par krietniem pilsoņiem un savas zemes patriotiem, tāpēc pašvaldība šogad nolēma iepriekšējā gada „izcilniekus" apbalvot ar piemiņas zīmēm. Tās saņēma:
- PII „Riekstiņš" skolotāja Dace Lancmane par pozitīvas uzvedības veicināšanu piecus gadus veciem bērniem un veiksmīgas sadarbības vērstu vides veidošanu grupā. 2012./2013. mācību gadā skolotājai bija labākais bērnu apmeklējums grupā.
 
- PII „Riekstiņš skolotāja Ināra Lūse par veselīga dzīvesveida popularizēšanu pirmsskolas vecuma bērniem - peldēšanu agrajās rīta stundās.
 
- PII „Riekstiņš" pirmsskolas skolotāju palīgi Rita Zirne un Enrika Ruiģe-Raiģe par atbildīgu un radošu darbu, uzsākot 2012./2013. mācību gadu bez pirmsskolas skolotāja atbalsta.
 
Pedagogi2 1
 
- Carnikavas pamatskolas matemātikas skolotāja Žaneta Kovaļevska par ikdienas rutīnas darbu ar „saldo ēdienu"- labāko skolēnu gatavošanu olimpiādēm, skolotājas audzēknis 5. klases skolēns Jānis Daugavietis ieguva 2. vietu Latvijas Atklātajā matemātikas olimpiādē.
 
- Carnikavas pamatskolas interešu izglītības pulciņa vadītāja Kati Metsalu-Smotrova, kuras audzēknis - 4. klases skolēns Ingus Smotrovs - ieguva 2. vietu Latvijas Latvijas Atklātajā matemātikas olimpiādē.
 
- Carnikavas pamatskolas skolotāja Velta Pētersone par latviešu literatūras tradīciju kopšanu skolā - katru gadu šajās tradīciju „raktuvēs" parādās vairāk un vairāk „dimantiņu", 5. klases skolniece Elīze Grīva ieguva 3. vietu Valsts izglītības satura centra Skatuves runas un mākslas konkursā.
 
- Carnikavas pamatskolas skolotāja Ineta Rītiņa par lielisku darbu, zināšanām un pieredzi, māku iedrošināt skolēnus paveikt ko lielu. Tas arī šogad ir devis jaukus mirkļus - 5. klases skolniece Kate Helēna Hamina ieguva 2. vietu Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālo darbu konkursā „Blaumaņa brīnumzālīte".
 
- Carnikavas pamatskolas skolotāja Biruta Reide par 4.- 5. klases zēnu komandas sagatavošanu Latvijas Republikas 66. Skolu spartakiādei - sacensībās Tautas bumbā valsts mērogā iegūta 3.vieta.
 
Pedagogi3 1
 
- Piejūras internātpamatskolas skolotājs Guntis Skuja ar lielu atbildības sajūtu izturas pret jebkuru uzticēto darbu, stundu darbā pielieto jaunākās mācību metodes un tehnoloģijas, kas ir augstu novērtēts akreditācijas procesā. Piedalījās metodisko darbu skatē, izstrādājot darbu „C" līmeņa izglītojamiem par Lieldienu tēmu.
 
- Piejūras internātpamatskolas skolotāja Inta Anspoka strādā ar „C" līmeņa izglītojamiem. Smaids, labestība, iejūtība – tās ir skolotājas panākumu atslēgas. Ar radošu izdomu piedalījās metodisko darbu skatē, izstrādājot radošo spēli „Dzīvnieki un to pēdiņas".
 
- Piejūras internātpamatskolas skolotāja Ilga Rostoka mācīja un audzināja 7. klasi. Skolotāju raksturo profesionāli veikts darbs, viņa aktīvi piedalās visos skolā rīkotajos pasākumos. Gada laikā panāca, ka individuālajās nodarbībās audzēknis iemācījās lasīt un rakstīt, ko viņš sešu gadu laikā nebija apguvis vispārizglītojošā skolā.
 
- Piejūras internātpamatskolā iemīļotais un cienītais sporta skolotājs Endijs Pelkaus – ar savu entuziasmu un atraktivitāti aizrauj un iedvesmo skolēnus aktīvi sportot pēc savām spējām, kopā ar skolēniem piedalās Latvijas Olimpiskajās dienās, darbojas Paraolimpiskajā kustībā - audzēkņu iegūtie rezultāti Paraolimpiskajā dienā bija sudraba un bronzas medaļa novusā, bronzas medaļa galda hokejā, veiksmīgs starts šautriņu mešanā un armrestlingā.
 
Pedagogi4 1
 
- Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Carnikavas filiāles Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja un mākslas skolotāja Gunta Brakovska – par laureātu - mākslas nodaļas audzēkņu – sagatavošanu dalībai starptautiskos konkursos Slovēnijā, Taivānā un Balvos, par audzēknes Elīzas Grīvas sagatavošanu valsts konkursam mākslā, kur 96 skolu konkurencē tika gūti labi panākumi, par iesaistīšanos vairākos sabiedriski nozīmīgos mākslas projektos Rīgā un audzēkņu darbu izstāžu organizēšanu Carnikavā.
 
- Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Carnikavas filiāles Mūzikas nodaļas vadītāja un mūzikas skolotāja Daiga Brokāne – par klavieru nodaļas audzēkņu sagatavošanu dalībai nacionālos un starptautiskos konkursos Rīgā, Šauļos (Lietuva) un Saldū, par mūzikas izglītības ikdienas aktivitāšu organizēšanu Carnikavas filiālē un audzēkņu koncertu organizēšanu Carnikavā.
 
- Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Carnikavas filiāles Mūzikas skolotāja Agra Lāce – par klavieru nodaļas audzēkņu sagatavošanu dalībai nacionālā konkursā Dobelē un starptautiskā konkursā-festivālā Šauļos (Lietuva), par diplomandu - klavieru nodaļas audzēkņa Renāra Veita un laureātes, 3. vietas ieguvējas, klavieru nodaļas audzēkni Anetes Danes sagatavošanu dalībai Starptautiskā konkursā Druskininkos (Lietuva), par audzēkņu sagatavošanu koncertiem Carnikavā un Zvejniekciemā.
 
- Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Carnikavas filiāles Mūzikas skolotāja Tamāra Āriņa – par klavieru nodaļas audzēknes Helēnas Kates Haminas sagatavošanu dalībai nacionālos konkursos Koknesē, Dobelē un Helēnas Kates Haminas un Jāņa Edmunda Daugavieša sagatavošanu starptautiskajam konkursam-festivālam Šauļos (Lietuvā), par audzēkņu sagatavošanu koncertiem Carnikavā un Zvejniekciemā.
 
Pedagogi5 1
 
Par patīkamu muzikālu pārsteigumu parūpējās Piejūras internātskolas skolotāji Jānis Lucāns (vokālā ansambļa vadītājs), Inta Mičuliša, Gunita Lammase, Marika Vilemsone, Aigars Bērziņš, Leons Tauvens, Pēteris Ivdra un Leonards Tutāns.
 
Pedagogi6 1
 
Priekšnesuma laikā pedagogi bija saņēmuši pozitīvisma dzirksti (par ko liecināja vētrainie aplausi), tāpēc psiholoģes Ivetas Aunītes stāstījums par to, kā mums būt (kļūt) laimīgiem un neizdegt ikdienas darbu dunā, bija lielisks turpinājums. Pēc aizraujošā Ivetas stāstījuma, kurā neizpalika spilgti un pikanti citāti, tika pasludināta pusdienas pauze, un konferences organizatori dalībniekus aicināja skvērā pie tautas nama baudīt siltu zupu.
 
Pedagogi7 1
 
Konferences turpinājumā jaunieši no izdevniecības „Zvaigzne ABC" interaktīvo mācību materiālu izstrādes nodaļas parādīja, kā mācību stundas (fiziku, ķīmiju, matemātiku un dabaszinības) var padarīt aizraujošākas, izmantojot jauno tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Pēc iepazīšanās ar jaunajiem mācību materiāliem bijusī Carnikavas pamatskolas bioloģijas skolotāja Inese Liepiņa (kura šobrīd strādā Valsts izglītības satura centrā) izstāstīja par aktualitātēm vides interešu izglītības jomā.
 
Konferences noslēgumā biedrības „Latvijas Vecāku kustība" pārstāve, pamatskolas un PII „Riekstiņš" padomes locekle Mārīte Mundure stāstīja klātesošajiem, kāpēc vecāki vēlas iesaistīties skolas dzīvē un kāds no tā labums skolai. Raisījās arī diskusija par to, vai skolotāji būtu gatavi izglītot vecākus un tādējādi nodrošināt vienādas mācīšanās prasības pret bērniem. Brīdi pirms konferences izskaņas konferences moderators Dainis Kozlovskis dalījās savās atmiņās par kādu savu skolotāju, bet pašā izskaņā konferences dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā un atvadījās, lai atkal satiktos jaunajā mācību gadā pēc nepilnas nedēļas.
 
Konferences organizatori cer, ka nepiespiestā atmosfēra un sniegtā informācija tās dalībniekiem bija noderīga un deva pozitīvu stimulu jaunajam mācību gadam, jauniem izaicinājumiem un sasniegumiem. Veiksmīgu jauno mācību gadu!
 
 
M. Mundure un I. Briede
Share on Facebook Tweet