Jaunu audzēkņu uzņemšana Mūzikas un mākslas skolā 3.septembrī

.

muzikas instrumenti 800„1.septembris" Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) Carnikavas filiālē būs otrdien, 3. septembrī plkst. 18.00 Carnikavas pamatskolā un Jūras ielā 4.
Jaunu audzēkņu uzņemšana notiks 3. septembrī no plkst. 18.00 līdz 20.00 šādās programmās:
Mākslas izglītībā – vizuāli plastiskās mākslas programmā.
Programmas ietvaros apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju (tēlotājkompozīciju un dizaina pamatus), veidošanu, praktiskos darbus, mākslas valodas pamatus, plenēra un muzeju praksi.
Pieteikšanās mākslas izglītībā – katru darba dienu no 16. augusta VJMMS, Ostas ielā 15, iepriekš sazinoties pa tālr. 26563226 (Ieva Lazdauska), kā arī 3. septembrī no plkst.18.00 – 20.00 Carnikavā, Jūras ielā 4 (ēka blakus Carnikavas pamatskolai).
 
Mūzikas izglītībā:
Pūšaminstrumentu nodaļā – flauta, saksofons, mežrags, eifonija, trompete.
Taustiņinstrumentu nodaļ – akordeons, klavieres.
Stīgu instrumentu nodaļā – kokle, ģitāra, čells, vijole.
Šo programmu ietvaros apgūst specialitātes instrumenta spēli, klavierspēli, mūzikas literatūru un teoriju.
Pieteikšanās, tai skaitā audzēkņu noklausīšanās (dzirde, ritms) mūzikas izglītībā notiks 3. septembrī plkst.18.00 – 20.00 Carnikavā, Jūras ielā 4.
 
Līdzi jāņem vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība (kopija vai oriģināls). Uz vietas jāaizpilda noteikta parauga iesniegums.
 
Ieva Lazdauska,
VJMMS direktore
Tālr. 26563226
Share on Facebook Tweet