CMMS sāk pieteikumu pieņemšanu mācībām mūzikas un mākslas specialitātēs

.

CMMS izlaidums 2019 1524Carnikavas Mūzikas un mākslas skola (CMMS) aicina jaunos, topošos mūziķus un māksliniekus pieteikties 2021./2022.mācību gadam Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā! Ceram, ka nākamajā mācību gadā ārkārtējā situācija valstī būs beigusies un pēc vasaras brīvlaika mācības notiks klātienē. iesniegumi tiek pieņemti no 5. aprīļa līdz 31. maijam.

CMMS mūzikas programmās ir iespēja apgūt klavieru specialitāti, kura visu mūzikas instrumentu apguves svarīga sastāvdaļa. Klavierspēli skolā pasniedz pieredzējuši pedagogi: nodaļas vadītāja Daiga Brokāne, pedagogi Ella Brokāne, Agra Lāce, Tamāra Āriņa, Dace Rīsmane-Gaiķēna, kā arī talantīgie jaunie pianisti Rihards Pļešanovs un Marta Balode, kura pati ir Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas absolvente.

Pūšamo instrumentu grupā populāro flautas spēli pasniedz pedagoģes Vineta Daugavvanaga-Vanaga un Aiva Zauberga.

Šobrīd viens no pieprasītākajiem mūzikas instrumentiem ir saksofons, un to CMMS māca pedagoģe Ieva Sloka, kuras audzēkņi regulāri ar panākumiem startē visdažādākajos festivālos un konkursos. Ieva Sloka CMMS māca arī klarnetes spēli.

Svarīga specialitāte ir arī trompetes spēle, kuru CMMS māca pedagoģe Anastasija Isakova. Priecājamies, ka trompetes specialitāte iemanto arvien lielāku popularitāti.

Sitaminstrumentu nodaļā, kas ir visos laikos iecienītākā bērnu un jauniešu vidū, CMMS darbojas Elīsa Balcere un Ernests Mediņš, kurš sadarbojas ar vadošajiem orķestriem valstī un piedalās dažādos muzikālos projektos.

Stīgu instrumentu spēlē CMMS pārstāvēta gan ģitāras spēle – pedagogi Nora Grosbārde un Aivars Zīberts, gan vijoles spēle, ko pasniedz pieredzējušie pedagogi Daina Birzniece un Igors Doriņš.

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas lepnums ir plašā Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa, kur audzēkņiem ir iespējas apgūt visdažādākos mākslas priekšmetus – mozaīku, glezniecību, mākslas vēstures pamatus, keramiku, datordizainu un citus.

Mākslas nodaļā nodarbības pasniedz pieredzējuši, savā jomā atzīti pedagogi: nodaļas vadītāja Elīna Palma, pedagogi Vitolds Kucins, Aldis Reicis, Vidaga Grīnberga, Jana Plankāja, Anda Lase.

Aizpildiet pietekuma veidlapu, kas pieejama www.carnikava.lv sadaļā “Pakalpojumi” - “Veidlapas”, kā arī ŠEIT, vai uzrakstiet iesniegumu brīvā formā, izklāstot vēlmes par programmas apguvi, un sūtiet uz CMMS e-pasta adresi vai iesniedziet skolas administrācijā Atpūtas ielā 1 Carnikavā, ēkas otrajā stāvā, darbdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00.

Gaidām jaunus audzēkņus Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā!

Specialitātē “Vizuāli plastiskā māksla” uzņem:
sagatavošanas klasē (6-7 gadus vecus bērnus),
1. klasē (7-9 gadus vecus bērnus).
Specialitātē "Instrumentālā mūzika":
sagatavošanas klasē (6-7 gadus vecus bērnus),
klavierspēlē (7-9 gadus vecus bērnus),
vijoles spēlē (7-9 gadus vecus bērnus),
ģitāras spēlē (7-10 gadus vecus bērnus),
pūšaminstrumentu spēlē - flauta, saksofons, klarnete, trompete (7-10 gadus vecus bērnus),
sitaminstrumentu spēlē (7-10 gadus vecus bērnus).

CMMS

Share on Facebook Tweet