PII "Riekstiņš" aicina darbā skolotāju

.

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” aicina pieteikties uz pirmsskolas izglītības skolotāja amatu līdz šā gada 21. martam.
 
Pienākumi:
- īstenot pirmsskolas izglītības programmas, kods: 0101 1111, 0101 5511, 0101 5611, 0101 5811;
- plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem;
- organizēt mācību darbu bērnu fizisko, intelektuālo spēju attīstīšanai un sabiedrisko attiecību veicināšanai;
- organizēt svētkus, pasākumus, jautros brīžus grupā sadarbībā ar mūzikas skolotāju;
- pilnveidot esošo attīstošo mācību materiālo bāzi;
- piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu rīkotajos metodiskajos pasākumos;
- izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un reizi pusgadā sniegt atskaiti par paveikto iestādes pedagoģiskās padomes sēdē.

Prasības pretendentei/am:
- izglītība – augstākā;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
- precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:
- 0,9 darba slodzes;
- atlīdzību EUR 1006,20 (bruto) un sociālās garantijas;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: līdz 2021. gada 21. martam. Tālrunis uzziņām: 20218486.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .
Share on Facebook Tweet