Dome lemj par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestādēs

.

skola pii nakotnes ielaDome šā gada 24. februāra domes sēdē lēma par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Dome nolēma apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Carnikavas pamatskolā un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” no 01.01.2021., saskaņā ar pielikumu ŠEIT.
 
Kā arī, apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē no 01.01.2021. norēķiniem par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu un pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja apmeklējumu novada administratīvajā teritorijā deklarētiem audzēkņiem, saskaņā ar pielikumu ŠEIT.
Share on Facebook Tweet