Skolotājus aicina pieteikties kursam par interneta iespējām mācību procesā

.

EtwinningJaunatnes starptautisko programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos izglītības iestāžu darbinieku profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas kursam „Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam".
 
Nodarbības no 14. līdz 16.augustam notiks Rīgā, Biznesa augstskolas "Turība" telpās. Pieteikšanās termiņš – 2013.gada 4.augustam, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē: ŠEIT.
 
Kurss tiek īstenots pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas „Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam" ietvaros, kuras mērķis ir iepazīstināt izglītības darbiniekus ar jaunajiem interneta rīkiem un to pielietojumu mācību procesā, kā arī veicināt inovācijas mācību procesā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
 
Praktiskās nodarbībās izglītības darbinieki apgūs dažādas tēmas, piemēram, sociālo mediju radītās iespējas mūsdienīgam mācību procesam, skolēna virtuālā identitāte – ieguvumi un draudi, mācību priekšmetu tīmekļa resursi, to pielietojums utt. Kursu vadīs Frīdis Sarcevičš un Gatis Seršņevs.
Programmas apraksts: ŠEIT.
 
Dalībnieki: izglītības iestāžu darbinieki ar zināšanām par eTwinning
Tēma: interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam
Laiks: 2013.gada 14.-16.augusts
Vieta: Rīga, Biznesa augstskola „Turība", Graudu iela 68
Darba valoda: latviešu
Dalībnieku skaits: 25
Naktsmītnes: nepieciešamības gadījumā, eTwinning var nodrošināt bezmaksas nakšņošanu Biznesa augstskolas „Turība" jauniešu viesnīcā (par to iepriekš norādot pieteikuma anketā)
 
Prasības pretendentiem:
• Izglītības iestādes darbinieks (pedagogs)
• reģistrējies www.etwinning.net
• reģistrējies google (piemēram, gmail, picasa u.tml.) un twitter vietnēs
• interese par interneta iespēju izmantošanu mācību darbā, vēlme iegūtās zināšanas izmantot eTwinning projekta veidošanā
• priekšroka tiks dota pedagogiem, kas iesaistījušies eTwinning projektos
 
Lai pieteiktos kursam, līdz 4.augusta plkst. 24:00 jāaizpilda tiešsaistes anketa. Apstiprinājumu dalībai kursā pretendenti saņems personīgā e-pasta ziņā 5 darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Kursa dalībnieki saņems rakstisku apliecinājumu par dalību. Kurss ir bezmaksas.
 
eTwinning ir Eiropas Savienības Rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2008. – 2013. gadam projekts, kas paredz Eiropas skolu sadarbību interneta vidē, veicinot IKT ieviešanu mācību procesā. eTwinning mērķis ir izglītojoša sadarbība starp Eiropas skolām, izmantojot projektu kā palīgrīku mācību procesa īstenošanai. 2012. gadā Latvijā programmā iesaistījušies 852 izglītības darbinieki, gada laikā īstenoti 169 projekti. Kopš 2005. gada eTwinning programmā reģistrējušies vairāk nekā 2100 izglītības darbinieki no 775 Latvijas izglītības iestādēm, realizējot vairāk nekā 800 projektu, Eiropā eTwinning projektā iesaistījušies gandrīz 200 000 skolotāju no vairāk nekā 100 000 skolām (2013.gada marta statistika).
 
Informācija pieejama arī eTwinning tīmekļa vietnē.
 
Informāciju sagatavoja:
Baiba Suseja,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas Savienības programmu daļas vecākā referente
Programmas eTwinning komunikācijas speciāliste
Mūkusalas iela 41 (2.stāvs), Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358067
Share on Facebook Tweet