CMMS uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam

.

cmmsCarnikavas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam profesionālās ievirzes mūzikas un vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmās!

 
Uzņemšana notiks šā gada 24. un 25. augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00 Atpūtas ielā 1, Carnikavā. Mākslas nodaļas audzēkņiem 1. stāvā, mūzikas nodaļas audzēkņiem - 2. stāvā.

Iestājpārbaudījumu prasības:
Mūzikā: nodziedāt dziesmu (pēc izvēles); muzikālās dzirdes un ritma pārbaude, atkārtojot pedagoga uzdevumus.
Mākslā: pedagoga uzdots patstāvīgais darbs. Darba veikšana - līdz 2 h, darba izmērs - A3. Darbam nepieciešamie materiāli iestājpārbaudījuma veikšanai - zīmuļkrāsas vai eļļas pasteļi, parastais zīmulis un dzēšgumija.
 
Iesniegums par uzņemšanu jāiesniedz Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas administrācijā Atpūtas ielā 1, Carnikavā, 2. stāvā.
Share on Facebook Tweet