Tehnoloģisko pratību un robotikas pulciņi Carnikavas pamatskolā

.

robotika cp 2020No šā gada 1. septembra Carnikavas pamatskolā līdz šim īstenoto Lego robotikas pulciņu aizstās divi jauni interešu izglītības pulciņi: “Tehnoloģiskās pratības un robotika” 1.-3. klasei un “Robotikas pamati” 4.-6. klasei.
 

Programmas izstrādātas kopā ar Starptautiskās inovāciju skolas pasniedzēju un Robotikas nodarbību izglītojošajā TV kanālā “Tava klase” vadītāju Dāvi Kundziņu, kurš apņēmies šīs programmas īstenot. Dāvis Kundziņš Carnikavas pamatskolā no jaunā mācību gada strādās kā skolotāja palīgs datorikas stundās. Finansējums pedagoga atalgojumam piešķirts no ESF projekta SAM 832 Nr. 8.3.2.2/16/I/001ESF "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".

Lai pilnveidotu esošo Tehnoloģiju un robotikas interešu izglītības pulciņu īstenošanas materiālo bāzi, Carnikavas pamatskola piedalījās projekta SAM 832 Nr. 8.3.2.2/16/I/001ESF "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" konkursā, un ir viena no 12 skolām, kurai piešķirti 10 "LEGO We Do" un 10 "LEGO Mindstorms" komplekti par kopējo summu 5013,46 eiro.
 
Lai nodrošinātu izveidoto Lego modeļu vadības programmu, no projekta SAM 832 Nr. 8.3.2.2/16/I/001ESF "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" vienas vienības metodikas ietaupītajiem finanšu līdzekļiem tiks iegādātas planšetes 3500 eiro vērtībā.

A. Krasta
Share on Facebook Tweet