Tiks realizēti divi projekti, iesaistot ap 40 novada jauniešus

.

pumpurs logoNoslēdzies Carnikavas novada pašvaldības atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss, kas notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb projekta "PuMPuRS" ietvaros.
 
Atbalstu katram projektam 4600 eiro apmērā, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem, saņems biedrības "DUEsport" pieteiktais projekts "reStarts Carnikavā" un biedrības "Latvijas Mazpulki" pieteiktais projekts "Taisām spēli". Kopumā šajos divos projektos plānots iesaistīt ap 40 Carnikavas novada jauniešus, tajā skaitā arī ne mazāk kā 13 jauniešus, kas pakļauti mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam. Projektos piedāvātās aktivitātes iekļauj tikšanās ar dažādiem speciālistiem un iedvesmas cilvēkiem, radošas darbnīcas un citas aktivitātes.
 
Saņemts Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta ekspertu saskaņojums projektu vērtēšanas komisijas lēmumam, un notiek saziņa ar iespējamajiem projektu īstenotājiem.
 
* Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Share on Facebook Tweet