No 1. septembra Carnikavas pamatskolā tiek uzsākta pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošana

.

skola pii nakotnes iela2019./2020. mācību gadā Latvijā sākās pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas vispārējā izglītībā. Ar 1. septembrī stājās spēkā pirmsskolas izglītības vadlīnijas - pirmsskolas kļuva par pirmo posmu vispārējā izglītībā, kurā sāka īstenot pilnveidoto saturu un pieeju. Šogad jaunajā mācību gadā pārmaiņas turpināsies pamatizglītībā un vidusskolā – attiecīgi 1., 4., 7. un 10. klasē.
 
Pilnveidotais saturs un pieeja tiek izstrādāts Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Pilnveidotā mācību satura un pieejas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu, prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību.

Vairāk par pilnveidoto saturu un pieeju Skola2030 mājaslapā.
Share on Facebook Tweet