Pabeigta moduļu ēkas būvniecība

.

modulu eka skola uzrakstsŠā gada maijā pabeigta moduļu ēkas būvniecība Garajā ielā 20. Pabeigts arī skolas ergonomisku un funkcionālu mēbeļu iepirkums skolas vajadzībām, un pašlaik norit ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu process, kam jānoslēdzas līdz šā gada 15. jūnijam. Ja valdība saistībā ar Covid-19 krīzi lems, ka mācības rudenī var atsākties klātienē izglītības iestādēs, ka septembrī skolēni uzsāks mācības jaunās moderni aprīkotās telpās, kurās izglītosies nākamos divus gadus, kamēr tiks veikta pamatskolas pārbūve par vidusskolu.

Moduļu skolas ēkā izbūvētas 23 plašas un gaišas klašu telpas, no kurām 12 paredzētas sākumskolas, bet 11 - pamatskolas posmam, lai īstenotu jauno kompetencēs balstītu mācību procesu.
 
Moduļu izglītības iestādē ir iekārtotas specializētas klases dabaszinātņu, tehnoloģiju un dizaina, kā arī datorzinību jomas zināšanu apguvei. Ēkā ir vingrošanas telpa ar ģērbtuvēm un ēdināšanas telpa.
 
Lai dažādotu mācību procesu, pie skolas izvietotas (uzbūvētas) divas siltumnīcas, kurās bērni, praktiski darbojoties, varēs iegūt papildu zināšanas un prasmes dabaszinībās, paši sējot, stādot un vēlāk baudot sava darba augļus.
 
Moduļu izglītības iestādes ēkas projektēšanas un būvniecības izmaksas ir 3 614 742,78 eiro no Carnikavas novada pašvaldības budžeta.
Share on Facebook Tweet