Carnikavas pamatskolā matemātikas, ķīmijas un fizikas vai fizikas / matemātikas pedagogu vakances

.

Pamatskola 800Carnikavas pamatskola aicina darbā ķīmijas, matemātikas un fizikas vai fizikas / matemātikas pedagogu. Pieteikšanās līdz šā gada 15. jūnijam.


Informācija par matemātikas pedagoga amata vakanci:
- darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
- iespējamais darba noslodzes laiks līdz 40 stundām nedēļā;
- darba alga no 970,00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (21 kontaktstunda nedēļā);
- darba uzsākšanas laiks: 2020. gada 10. augusts.

Svarīgākie darba pienākumi:
- matemātikas stundu 7.- 9. klasēm vadīšana (ir iespēja papildus sniegt individuālās konsultācijas matemātikā projekta "Pumpurs" ietvaros);
- veikt individuālo darbu ar skolēniem, atbalstot, motivējot mācīties un attīstot savstarpējās sadarbības un komunikācijas prasmes;
- sadarbība ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:
- izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
- augsta atbildības sajūta, inovatīva pieeja mācību procesam un precizitāte;
- prasme plānot un organizēt savu darbu.

Bonusi:
- veselības apdrošināšana;
- apmaksātas starppriekšmetu pedagogu sadarbības un metodiskā darba stundas.
 
Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi "Matemātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 15. jūnijam (ieskaitot):
- uz e-pastu ;
- pa pastu uz adresi Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163.

Tālrunis informācijai 29633111.
Kontaktpersona: direktore Aija Patkovska.Informācija par ķīmijas pedagoga amata vakanci:
- darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
- iespējamais darba noslodzes laiks no 7 stundām nedēļā;
- darba alga no 970,00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (15 kontaktstundas nedēļā);
darba uzsākšanas laiks: 2020. gada 10. augusts.

Svarīgākie darba pienākumi:
- ķīmijas stundu 7.- 9. klasēm vadīšana (iespēja papildus sniegt individuālās konsultācijas ķīmijā projekta “Pumpurs” ietvaros un īstenot interešu izglītības programmu dabaszinātņu jomā);
- veikt individuālo darbu ar skolēniem, atbalstot, motivējot mācīties un attīstot savstarpējās sadarbības un komunikācijas prasmes;
- sadarbība ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:
- izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
- augsta atbildības sajūta, inovatīva pieeja mācību procesam un precizitāte;
- prasme plānot un organizēt savu darbu.

Bonusi:
- veselības apdrošināšana;
- apmaksātas starppriekšmetu pedagogu sadarbības un metodiskā darba stundas.

Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi "Ķīmijas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 15. jūnijam (ieskaitot):
- uz e-pastu ;
- pa pastu uz adresi Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163.

Tālrunis informācijai 29633111.
Kontaktpersona: direktore Aija Patkovska.


Informācija par fizikas pedagoga amata vakanci:
- darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
- iespējamais darba noslodzes laiks no 7 stundām nedēļā;
- darba alga no 970,00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (15 kontaktstundas nedēļā);
- darba uzsākšanas laiks: 2020. gada 10. augusts

Svarīgākie darba pienākumi:
- fizikas stundu 7.- 9. klasēm vadīšana (iespēja papildus vadīt stundas matemātikā, sniegt individuālās konsultācijas fizikā un matemātikā projekta "Pumpurs" ietvaros un īstenot interešu izglītības programmu dabaszinātņu jomā);
- veikt individuālo darbu ar skolēniem, atbalstot, motivējot mācīties un attīstot savstarpējās sadarbības un komunikācijas prasmes;
- sadarbība ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:
- izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
- augsta atbildības sajūta, inovatīva pieeja mācību procesam un precizitāte;
- prasme plānot un organizēt savu darbu.

Bonusi:
- veselības apdrošināšana;
- apmaksātas starppriekšmetu pedagogu sadarbības un metodiskā darba stundas.

Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi "Fizikas pedagoga amata vakancei" vai "Fizikas/matemātikas pedagoga amata vakancei" līdz 2020. gada 15. jūnijam (ieskaitot):
- uz e-pastu ;
- pa pastu uz adresi Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163.

Tālrunis informācijai 29633111.
Kontaktpersona: direktore Aija Patkovska.

Share on Facebook Tweet