Dome lemj par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas pamatskolā un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

.

pii riektins 2020Dome lēmusi par Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšanu vienam izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Carnikavas pamatskolā un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš" no šā gada 1. maija.

Vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš" un viena izglītojamā uzturēšanas izdevumi.
Share on Facebook Tweet