Pašvaldība lemj par līdzfinansējumu 10 vasaras nometnēm

.

berns nometne unsplashLai veicinātu bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā, Carnikavas novada dome, izvērtējot Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā iesniegtos projektus, nolēmusi piešķirt 13 728 eiro pašvaldības līdzfinansējumu 162 novadā deklarētajiem bērniem 10 vasaras nometņu projektos.
 
Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums bērniem dienas nometnei ir 8 eiro, bet diennakts nometnei – 16 eiro dienā, kas tiek piešķirts bērnam vienai Carnikavas novada domes līdzfinansētajai 2020. gada vasaras nometnei.

Iepazīties ar nometņu programmām, norises laikiem un pieteikt bērnus nometnēm varēs elektroniski pašvaldības mājaslapā sadaļā Izglītība vai klātienē Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā nākamajā darbdienā pēc Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Carnikavas novada domes Izglītības nodaļas vadītāju Antru Krastu pa tālr. 29389606 vai rakstot uz e-pasta adresi .
Share on Facebook Tweet