Arī novada pirmsskolnieki sāk attālinātu izglītošanos

.

EliisSākot no 23. marta, ne tikai skolēni, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu bērni apgūst zināšanas attālināti. Aicinām vecākus atbalstīt pašus jaunākos izglītojamos šajā procesā!

Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Piejūra” grupa “Pasaciņa” patlaban ir slēgta, jo visu bērnu vecāki ir raduši iespēju bērniem palikt mājās, savukārt Carnikavas bērnudārzā “Riekstiņš” no 24. marta darbojas viena apvienotā grupiņa. Skolotājas un skolotāju palīdzes tajā strādās saskaņā ar grafiku, un bērni šodien jau iepazina jaunos apstākļus savā bērnudārzā.

Pirmdienās, kā arī, atgriežoties no brīvdienām, gan vecākiem, gan darbiniekiem ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums par veselības stāvokli. Lai operatīvi konstatētu izmaiņas veselības stāvoklī, bērniem grupiņā divas reizes dienā mēra ķermeņa temperatūru, ko fiksē reģistrācijas žurnālā.

Gan “Riekstiņa”, gan “Pasaciņas” pedagogi tiešsaistes informācijas sistēmā pirmsskolas iestādēm eliis.lv platformā piedāvā aktivitātes un aprakstošus uzdevumus, lai vecāki varētu darboties kopā ar saviem bērniem, un vecāki ir aicināti sniegt pedagogiem atgriezenisko saiti, kā bērniem sokas, vai uzdotie uzdevumi patikuši u.c. Galvenais ir darboties prieks un veselība!

Kā pastāstīja “Riekstiņa” vadītāja Ina Melkina, bērnu vecāki eliis.lv ir saņēmuši ziņas no skolotājām par nedēļas laikā veicamajiem darbiem un atbildes no vecākiem par nedēļā paveikto un to, kā bērniem veicies, bērnudārza pedagogi eliis.lv sistēmā gaidīs līdz katras nākamās nedēļas otrdienai, kas “Riekstiņā” ir izvēlēta par ziņu apmaiņas dienu. Ja rodas kādas neskaidrības, operatīvai saziņai ar bērnudārzu vecāki var izmantot arī lietotni “Telegram”, caur kuru ziņas sūta uz bērna grupas tālruņa numuru vai pedagoga e-pastu.

“Esam izvēlējušies komunikācijai vēlamo laiku uz grupas tālruni katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00. Arī paši skolotāji trešdienās vai ceturtdienās piezvanīs vecākiem, lai noskaidrotu, kā bērniem klājas un kā veicas darbi – varbūt nepieciešama kāda palīdzība,” stāsta bērnudārza vadītāja. “Bērna paveikto vērtēsim ar "ieskaitīts”, “neieskaitīts” vai “nav vērtējuma”,” I. Melkina atklāj, ka bērna paveiktais nepaliks bez ievērības, bet, kad beigsies valstī noteiktā ārkārtas situācija, vecāki tiksies konsultācijās ar skolotāju un izrunās klātienē par attālinātā mācību darba rezultāti, veiksmēm un sasniegumiem.

Share on Facebook Tweet