Bērnudārzā “Piejūra” februāris – vecāku mēnesis

.

pii piejura vecaku menesis 800Jau ceturto gadu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Piejūra” februāris tiek aizvadīts kā vecāku mēnesis. Ik gadu, plānojot vecāku mēnesi, tiek saglabāti veiksmīgākie sadarbības veidi no iepriekšējiem gadiem un tiek piedāvāts kas jauns.
 
Vecāki saņēma elektronisko avīzi, kurā tika iepazīstināti ar grupas notikumiem pirmajā mācību pusgadā, mācību procesu un tuvākajiem pasākumiem. Kā citus gadus, arī šoreiz vecākiem tika piedāvāts aizpildīt anketas, lai PII darbinieki varētu izvērtēt vairākus kritērijus, kas attiecās uz mācību procesu un bērna labsajūtu iestādē. Ik gadu šādā veidā tiek iegūti arī ierosinājumi un viedokļi, kā bagātināt PII un vecāku sadarbību.
 
Vecākiem bija iespēja vienu nedēļu piedalīties PII darbā un iepazīt jauno kompetenču izglītību ikdienas ritmā. Lieli un mazi kopā bija gan rīta sarunā, gan darbojās jomu centros, eksperimentēja dabas skoliņā, muzicēja, dancoja, mācījās ritmus. Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbībā aktīvi izkustējās un bija nodarbībās pie logopēdes.
 
Vecāku mēneša noslēgumā notika vecāku sanākšana, kurā viesojās Carnikavas pamatskolas skolotāja Diāna Kļaviņa un Carnikavas novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste Aiga Mikasenoka. Speciālistes pārrunāja būtiskāko par jauno kompetenču izglītību, savukārt PII vadītājas pienākumu izpildītāja Antra Krasta iepazīstināja ar jaunumiem, kas sagaida bērnudārza absolventus 1. septembrī, tostarp, sniedza informāciju par jauno moduļu ēku, kurā ar jauno mācību gadu sāksies izglītības process.
 
Izvērtējot vecāku mēneša aktivitātes un apmeklējumu, secināts, ka ne tikai PII kolektīvam patīkami sadarboties ar vecākiem, bet pašiem bērniem bija prieks, pieredze un secinājumi par vecāku mēneša notikumiem.
 
Dažas atziņas no vecākiem un bērniem par vecāku nedēļu PII “Piejūra”:
Bērni: “Man patika, ka vecāki kopā ar mani mācījās ritmu, viņiem patika”, “Kad vecāki nāk, var sarežģītākus eksperimentus, jo tad var vairāk mums palīdzēt”, “Man bija visa ģimene un viņi teica, ka mēs visu zinām un darām paši”.
 
Marjana vecāki: “Mums šī bija vienreizēja pieredze, ko līdz šim nebijām piedzīvojuši nevienā privātajā bērnudārzā (vismaz tētis). Vecāku nedēļa deva mums lielisku iespēju ielūkoties un līdzdarboties bērnu ikdienā, ko abi arī izmantojām. Mūsu četrgadnieks nav lielākais stāstītājs, jo viņam vienmēr viss ir labi, tāpēc jo svarīgāk man bija izmantot šo iespēju, lai mājās pēc pieprasījuma “Iedod man darbiņu kā audzinātāja” vai “Dziedam to dziesmiņu, ko šodien mācīja mūzikā” saprastu, ko mans bērns no manis vēlas. Taču lielākais ieguvums bija bērna prieks un neviltotā laime par kopā būšanu viņa ikdienā dārziņā. Smaidi vēl ilgi nepazuda, šī pieredze padarīja parastu nedēļas dienu par ļoti jauku un gaišu. Bērna iespaidi par vecāku dalību bija jūtami arī brīvdienās. Vienreizēji!”
 
Kristera vecāki: “Biju vecāku nedēļā uz rīta nodarbībām un man atmiņā palicis rīta aplītis, kurš notika sarunu veidā. Ikdienas skrējienā vecākiem nesanāk no rītiem tik ļoti pievērsties bērna sajūtām un emocijām, jo jāskrien uz darbu. Bet te redzēju, ka visi bērni sēž aplītī un dalās savās rīta sajūtās ar pedagogu. Bija tiešām sirsnīgi, jo katra bēda un katrs bērna prieks tika izrunāts. Vecāku nedēļas noteikti jāsaglabā!”
 
Ralfa vecāki: “Liels paldies par vecāku nedēļu un iespēju klātienē redzēt notiekošo, kas vēl jo vairāk apliecina par ļoti patīkamo atmosfēru un vidi dārziņā. Ralfam nav dienas, kad viņš nevēlētos doties uz dārziņu un pēc redzētā nodarbībās šķiet, tā ir visiem bērniem. Bērni ir draudzīgi un smaidīgi. Paldies par ieguldīto darbu, neizsmeļamo enerģiju, par aizraujošām nodarbībām un rotaļīgām mācībām. Tieši tas, kas bērniem ļoti patīk. Katrs uzdevums ir pārdomāts, sagatavots. Izturību visam personālam ikdienā!”
 
Mūzikas skolotāja Zinta: “Biju patīkami pārsteigta par lielo vecāku interesi par mūzikas nodarbībām. Viņi ne tikai to vēroja, bet arī labprāt paši iesaistījās dziesmās, dejās, rotaļās un orķestra spēlē. Bērniem darboties kopā ar vecākiem bija īpašs piedzīvojums. Prieks, ka vecāki nekautrējās dziedāt, muzicēt un ka novērtē to, cik daudz bērniem dod mūzika. Ļoti gribas cerēt, ka arī savās ģimenēs bērni ar vecākiem turpinās muzicēt.”
 
Veselības un fiziskās aktivitātes skolotājs Kristaps: “Vecāku nedēļas ietvaros veselības un fizisko aktivitāšu nodarbībā kopā ar bērniem sportot iespēja bija arī vecākiem. Viņi ir atraktīvi, atsaucīgi, piedalījās un izpildīja katru vingrinājumu, apzinīgi ievērojot mūsu grupas iekšējās kārtības noteikumus. Bērni kopā ar vecākiem izpildīja vispārattīstošos vingrinājumus ar bumbām, veica dažādus lēcienu un balansa vingrinājumus, noslēgumā visi kopā līdzdarbojās rotaļā. Visvairāk vecākiem patika lēcienu vingrinājumi, kuros azartiski lēkāja no viena vingrošanas riņķa uz otru. Paldies viņiem par atsaucību un aktīvu dalību nodarbībā!”

A. Pētersone

Share on Facebook Tweet