Cittautieši pateicīgi par iespēju apgūt latviešu valodu

.

Latv val7Maija beigās jau otro reizi noslēdzās latviešu valodas kursi, kurus mūsu novadā deklarētajiem cittautiešiem bez maksas deva iespēju apmeklēt Carnikavas novada dome.
 
Svinīgajā pasākumā, kas notika Carnikavas pamatskolā, bija pulcējušies vairāk nekā 20 kursanti, lai saņemtu apliecinājumu par kursu absolvēšanu un kopīgi priecātos par iegūtajām zināšanām.
 
Audzēkņu vidū bija gan baltkrievi, ukraiņi, krievi, gan arī azerbaidžāņi un kāda Lietuvas pilsone. Kursantu vecums ir ļoti dažāds – jaunākajai audzēknei bija 17 gadu, bet vecākajam – pāri 60.
 
„Šiem kursiem ir tā vērtība, ka cilvēki ir uzdrīkstējušies nākt un mācīties latviešu valodu, viņiem vairs nav bail, un viņi par to ir laimīgi," stāsta latviešu valodas kursu pasniedzēja Vera Jauja. Kursanti latviešu valodas zināšanas apguvuši no pašiem pamatiem, un tagad svarīgi tās likt lietā arī ikdienā, sarunājoties ar kaimiņiem, pārdevēju veikalā un citiem līdzcilvēkiem. Daudzi audzēkņi iegūtās zināšanas vēlas papildināt, un vairāki gatavojas arī kārtot valsts valodas eksāmenu.
 
„Man ļoti patika pasniedzēja, bija ļoti interesanti mācīties latviešu valodu, un gribētos, lai šiem kursiem būtu turpinājums. Ja es dzīvoju Latvijā, man ar latviešiem ir jārunā latviski," saka latviešu valodas kursu absolvente Gunay, kura uz dzīvi Carnikavā pārcēlusies no Azerbaidžānas. Savukārt Elvīra Carnikavā dzīvo tikai pusgadu, un viņai ir liels prieks par iespēju mācīties latviešu valodu: „Man te ļoti patīk un, manuprāt, latviešu valoda ir ļoti skaista. Esmu atbraukusi uz šejieni no Krievijas un uzskatu, ka ir jāzina tās valsts valoda, kurā tu dzīvo."
 
V.Jauja stāsta, ka kursanti savā starpā ļoti sadraudzējušies, mainījušies pat ar ēdienu receptēm, un ir priecīgi par doto iespēju vienam otru satikt. „Ir ļaudis, kuri Carnikavā dzīvo tikai otro gadu, viņiem ir bijis grūti, bet tagad viņi ir atraduši draugus un ir laimīgi," turpina pasniedzēja.
 
„Es šajos kursos iemācījos ļoti daudz un mūsu pasniedzēja ir ļoti laba," saka Kazimirs. Lai arī viņš runāt latviski vēl kautrējas, lasīšana un rakstīšana latviešu valodā viņam grūtības nesagādā.
 
Svinīgajā pasākumā kursanti teica lielu paldies gan savai skolotājai par iegūtajām zināšanām un pacietību mācību procesā, gan arī Carnikava novada domei par doto iespēju mācīties latviešu valodu.
 
 
S.Baltruka
Share on Facebook Tweet