Novada pedagogi tiekas “Carnikavas novada pedagogu konferencē”

.

pedagogu konferencePirms jaunā mācību gada uzsākšanas 29. augustā namā jau sesto gadu pēc kārtas kopā sanāca visu Carnikavas novada izglītības iestāžu pedagogi un vadītāji, lai dalītos savā pieredzē, uzzinātu par aktualitātēm izglītības jomā, satiktos pēc garās vasaras un iedvesmotos jaunajam darba cēlienam.
 
Konferencē novada pedagogus ar jaunā mācību gada sākumu sveica Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska, īpaši uzsverot, ka pedagogi un izglītības jomas attīstība kopumā ir pašvaldības galvenā prioritāte, nodrošinot pedagogiem ne tikai konkurētspējīgu atalgojumu, bet arī investīciju ieguldījumu mācību un darba vides uzlabošanā un modernizēšanā. Tāpat priekšsēdētājas vietniece arī pastāstīja par pašlaik topošo jauno moduļu skolu, Garajā ielā 20, uz kuru no 2020. gadā pārcelsies Carnikavas pamatskolas izglītojamie un informēja par pirmsskolas “Piejūra” pārbūvi, kur 2020. gadā tiks nodrošinātas vietas 210 mazajiem carnikaviešiem, kā arī par joprojām esošo ieceri Carnikavas pamatskolas vietā izveidot Izglītības kvartālu, kas sevī apvienotu Carnikavas vidusskolu, Mūzikas un mākslas skolu un bibliotēku.
 
Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestāžu – Carnikavas pamatskola, PII “Riekstiņš”, PII “Piejūra” un Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktori un to vadītāji prezentēja savas izglītības iestādes, īpaši uzsverot iestāžu stiprās puses, sasniegumus un nākotnes plānus.
 
Konferencē par tēmu “Atbildīga dialoga veidošana ar bērnu vecākiem” ar lekciju–diskusiju piedalījās pedagoģe, “CreaKids” vadītāja Daina Kājiņa. Savukārt Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektores Ineta Lāce–Sējane un Kristīne Aleksejeva ar pedagogiem diskutēja par 21. gs. skolu un izaicinājumiem, kas skolēniem, pedagogiem un vecākiem ir jāpieņem. Noslēgumā ar muzikālu sveicienu konferences dalībniekus sveica mūziķi Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis.
 
A. Krasta

FOTOGALERIJA

Share on Facebook Tweet