Foto: Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā nosvinēts piektais izlaidums

.

CMMS izlaidums 2019 1473Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas piektajā izlaidumā tautas nama “Ozolaine” zālē aiz skolas karoga svinīgi nāca deviņi absolventi - šogad apliecības par profesionālās ievirzes izglītību ieguva pieci mūzikas un četri mākslas specialitātes audzēkņi.

Kopš skolas dibināšanas 2014. gadā šis ir kuplākais absolventu skaits. Pirmo reizi skolu absolvēja flautas specialitātē – Keita Emīlija Knopa un Patrīcija Lase. Ģitāras spēles klasi pabeidza Reinis Zonne un Edvards Māris Kamarūts. Margus Smotrovs ar izcilu atestātu – visiem vērtējumiem “izcili (10)” – absolvēja klavierspēles nodaļu. Mācību gados apgūtās prasmes jaunieši demonstrēja skanīgos priekšnesumos.

Divas no Mākslas nodaļas absolventēm – Katrīne Kehre un Madara Mundure – pieņēma skolas piedāvājumu diplomdarbā atdzīvināt CMMS (Atpūtas ielā) gaiteni, un tagad tā sienu rotā brīnišķīgs mozaīkas tehnikā veidots logs un saulains Spānijas skats.

Brigita Stratane un Bruno Garais savus diplomdarbus realizēja stiklā. Brigita noslēguma darbā pievērsusi uzmanību laika ritējumam, mūsdienās tik aktuālajam laika trūkumam. Viņas veidotajos pulksteņos atspoguļota gadalaiku tēmu. Diplomdarbā viņa aktualizēja arī mūsdienās aktuālu tendenci “zero vaste” jeb dzīve bez atkritumiem, un par izejmateriālu saviem darbiem lietoja vecas pudeles un vecus logu stiklus, tos pārkausējot, apgleznojot un dodot tiem jaunu dzīvi brīnišķīgos mākslas darbos.

Bruno diplomdarbā radīja stikla dizaina šķīvju sēriju. Iedvesmas avots šiem darbiem – mikroshēmas un zobrati.

Paldies audzēkņiem un absolventiem par darbu un kopā pavadīto laiku, un vecākiem par atbalstu! CMMS kolektīvs novēl skolas beidzējiem nezaudēt saikni ar mūziku un mākslu, lai kurp aizvedīs dzīves ceļi!

A. Didrihsone

FOTOGALERIJA

Share on Facebook Tweet