Līdz 21.jūnijam pagarināta pieteikšanās domes izsludinātajam interešu izglītības programmu konkursam 2019./2020. mācību gadam

.

element5 digital 352043 unsplashLai turpinātu interešu izglītības sistēmas darbību un nostiprinātu sasniegto, nodrošinot bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas Carnikavas novada izglītības iestādēs, novada dome atkārtoti izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu konkursu 2019./2020. mācību gadam.

Interešu izglītības programmas lūdzam līdz 2019. gada 21. jūnijam iesniegt Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā).

Aicinām pieteikt:
1. kultūrizglītības programmas – dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, folklora;
2. tehniskās jaunrades programmas;
3. vides izglītības programmas;
4. citas programmas.

Programmas lūdzam sagatavot atbilstoši Valsts izglītības satura centra izstrādātajiem programmu paraugiem un ieteikumiem, kas pieejami mājaslapā www.visc.gov.lv. Ieteikums programmu sastādīt vismaz uz diviem gadiem.

Izglītības iestāžu pedagogiem jāiesniedz interešu izglītības programma un atskaite par 2018./2019. mācību gadu (brīvā formātā). Savukārt juridiskām un fiziskām personām jāiesniedz:
- licence par programmas realizēšanu;
- interešu izglītības programma;
- ja programma tiek iesniegta atkārtoti – atskaite par 2018./2019. mācību gadu (brīvā formātā).

Iesniegtās programmas izvērtēs Carnikavas novada domes izveidotā komisija. Papildu informācija un konsultācijas: , 67993590, 29389606.

Atgādinām, ka, izstrādājot interešu izglītības programmas, jāņem vērā interešu izglītības galvenie mērķi:
- attīstīt izglītojamo talantus, spējas un daudzveidīgas kompetences;
- stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, patriotismu un valstisko apziņu;
- veidot attieksmi pret sabiedrībai būtiskām vērtībām, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības;
- sekmēt izglītojamo socializēšanos un pilsonisko līdzdalību, kā arī karjeras ievirzi (profesionālo karjeru);
- ievadīt audzēkņus profesiju pasaulē un sniegt informāciju par tālākās izglītības un darba tirgus iespējām.
Share on Facebook Tweet