Mūzikas un mākslas skolā „Tauriņi izlidos" 29.maijā

.

muzikas skola 800Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Carnikavas filiāle aicina visus interesentus uz dārza svētkiem mācību gada noslēgumā „Tauriņi izlido", kas notiks 29.maijā plkst. 17:00 Jūras ielā 4, Carnikavā.
 
Pasākuma programmā ir mūzikas nodaļas audzēkņu koncerts (tiks atskaņoti klasiskie un populārie skaņdarbi), mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde, kā arī radoša darbnīca skolas piedāvātās programmas ietvaros, kur varēs piedalīties kā bērni, tā viņu vecāki un citi interesenti.
 
Informējam, ka jauno audzēkņu uzņemšana 2013./2014. mācību gadam profesionālās ievirzes izglītības apguvei notiks sekojošās specialitātēs: vizuāli plastiskā māksla, klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kokles spēle, flautas spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, ģitāras spēle.
 
Sniegsim informāciju arī par mūžizglītības iespējām mūzikas izglītībā pieaugušajiem!
 
Ieeja koncertā: 1 konfekte
Share on Facebook Tweet