Dome izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu konkursu

.

nometnes 800Lai pēctecīgi turpinātu interešu izglītības sistēmas darbību un nostiprinātu sasniegto, nodrošinot bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas Carnikavas novada izglītības iestādēs, novada dome izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu konkursu 2013./2014.mācību gadam.

Programmas:
1. Kultūrizglītības programmas – dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, folklora;
2. Tehniskās jaunrades programmas;
3. Vides izglītības programmas;
4. Citas programmas.

Interešu izglītības programmas lūdzam iesniegt Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5 līdz 2013.gada 10.jūnijam.

Rakstot programmas, ir iespējams izmantot mājas lapu www.visc.gov.lv, kur pieejami programmu paraugi un ieteikumi.
Ieteikums programmu sastādīt vismaz uz diviem gadiem.

Izglītības iestāžu pedagogiem jāiesniedz tikai interešu izglītības programma un atskaite par 2012./2013.mācību gadu (brīvā formātā). Savukārt juridiskām un fiziskām personām jāiesniedz:
- licence par programmas realizēšanu;
- interešu izglītības programma;
- atskaite par 2012./2013.m.g.(brīvā formātā).

Iesniegtās programmas izvērtēs Carnikavas novada domes izveidotā komisija. Pedagogi, kuri 2012./2013. m.g. saņēma atbalstu interešu izglītības programmas īstenošanai, šī gada18. jūnijā tiks uzaicināti prezentēt paveikto komisijas sēdē.

Informācija un konsultācijas: Ināra Briede, tālr. 67993590, 25936485.

Noderīga informācija:
Carnikavas novada interešu izglītības vērtēšanas komisijas nolikums
Paraugs – interešu izglītības pulciņu programma
Interešu izglītības pulciņu programmu vērtēšanas tabula
Share on Facebook Tweet