Izglītības speciālistu pieredzes apmaiņa Vecumniekos

.

Skaistkalnesvsk17.aprīlī Carnikavas un vairāku citu novadu izglītības iestāžu vadītāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vecumniekiem.
 
Šī brauciena programma tika veidota, domājot par mūsu novada vajadzībām, kā arī par to, lai brauciens būtu saturīgs arī mūsu sadarbības partneriem – Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadiem.
 
Vecumnieku vidusskola vilināja kā inovatīvās pieredzes skola, kas savas zināšanas nodod tālāk ne vien Zemgales reģiona skolām, bet arī Mārupes vidusskolai, kas skolēnu skaita ziņā ir vismaz trīs reizes lielāka.
 
Skolas direktors ar lepnumu stāstīja par īstenotajiem projektiem - UNESCO Asociēto skolu projektu "Ilgtspējīgas attīstības aspektu integrēšana skolas mācību procesā", Starptautisko Baltijas jūras projektu (The Baltic Sea Project) un skolas pieredzi kā pilotskolai Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas projektā "Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos".
 
Pie skolas ēkas plīvo Zaļais karogs, kas apliecina Ekoskolas statusu. Mūsu novada Piejūras internātpamatskolas pārstāvji bija gandarīti par iespēju iegūt kontaktus turpmākai sadarbībai vides izglītības jomā.
 
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pieredzi profesionālās ievirzes izglītības popularizēšanas jomā ar interesi uzklausīja kolēģi no Ķekavas un Salaspils. Izraisījās viedokļu apmaiņa par sadarbības iespējām ar pašvaldību un audzēkņu vecākiem, lai skolas piedāvājumu izmantotu optimālais bērnu skaits.
 
Par viesošanos Skaistkalnes vidusskolā ir īpašs stāsts. Sākot jau ar skolas pūtēju orķestra priekšnesumu skolas vestibilā un jauno risinājumu apkurei – zemes siltumsūkņu kaskādi un gaisa siltumsūkni karstā ūdens sagatavošanai, kas katru gadu uz apkuri skolai ļauj ietaupīt līdz 15 tūkstošiem latu. Tāpat skolā tiek īstenota vidējās izglītības tālmācības programma bez maksas, notiek zaļā dzīvesveida popularizēšana (tā arī ir Ekoskola), jaunsargu aktivitātes, un skolas pedagogu profesionalitāte ir augstā līmenī. Skolas direktores pārliecība ir, ka skola ir domāta visiem bērniem, un skolai ir jādara viss, lai nodrošinātu mācību procesu ikvienam.
 
Vecumnieku novada izglītības iestāžu piedāvājums un pieredze pilnībā atbilda visu vēlmēm, kā arī izmantojām iespēju, lai apmeklētu kultūrvēsturiski vērtīgākās celtnes –Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcu un Skaistkalnes vidusskolu, kas celta 19.gadsimta beigās kā Šēnbergas muižas kungu māja, un koktēlnieka Jura Audzijoņa sētu „Jūras", kur izvietotas paša rokām darinātas kristīgās skulptūras un eklektikas stilā veidotas mājiņas.
 
Brauciena dalībnieki atzina, ka šāda pieredzes apmaiņa sniedz iespēju uzzināt ko jaunu un mudina aktīvi darboties pašu mājās. Tā ne tikai iepazīstina ar citu sasniegumiem, bet ļauj novērtēt arī pašu panākumus. Liels paldies par viesmīlīgo uzņemšanu Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Kalniņam, izglītības metodiķei Vijai Beļūnai un Vecumnieku novada izglītības iestāžu direktoriem.
 
Foto: Skaistkalnevsk.edu.lv
 
Ināra Briede,
Carnikavas novada Izglītības metodiķe
Share on Facebook Tweet