Iespēja pieteikties bezmaksas inovatīvajos „eBig3" tālmācības kursos

.

Ebig3Šobrīd ikviens interesents bez maksas var apgūt piecus „eBig3" projekta laikā izstrādātos tālmācības kursus: profesionālā saziņa, uzņēmējdarbības pamati, informācijas sabiedrība un tāldarbs, dators lietotājiem un 23 lietas biznesa iesācējiem.

Aprīlī visi mācīties gribētāji varēs apgūt vēl sešus tālmācības kursus: ainava dārzā, atjaunojamo meža resursu izmantošana, latviešu – leišu saziņa, interneta mārketings un reklāma, sociālie tīkli biznesa iesācējiem un dators iesācējiem. Šiem kursiem nav vajadzīgas priekšzināšanas, iemācīties ko jaunu tiek aicināts ikviens interesents.

Projekta vadītājs Dr. Atis Kapenieks uzsvēra, ka cilvēku interese par „eBig3" kursiem ir liela un apgūt zināšanas bez maksas, cilvēki labprāt izmanto. Kopš kursu atvēršanas, divu mēnešu laikā, kursos ir pieteikušies 280 cilvēki. Visvairāk cilvēki vēlas apgūt uzņēmējdarbības pamatus, otrs populārākais kurss ir profesionālā saziņa, un trešais - informācijas sabiedrība un tāldarbs.

Kas ir „eBig3" tālmācības kursi?

Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta „eBig3" laikā ir izstrādāta inovatīva tālmācības sistēma „eBig3" un 11 tālmācības kursi, kuros bez maksas var mācīties ikviens Latvijas un Lietuvas iedzīvotājs, kam pieejams dators ar interneta pieslēgumu, televizors un mobilais telefons.

Svarīgākais ir vēlēšanās apgūt jaunas zināšanas darba, hobija vai sadzīves vajadzībām. Katra kursa sākuma laiks, mērķi un apraksti ir pieejami projekta mājas lapā www.ebig3.eu.

„eBig3" kursos var ērti pieteikties nosūtot īsziņu un atbildes īsziņā saņemot lietotājvārdu un paroli. Ar to lapā www.ebig3.eu ir iespēja apgūt kursa saturu.

Katrā kursā ietverta teorētiskā daļa, vingrinājumi, zināšanu pārbaudes testi un kursa noslēguma darbs. Tiek organizēti arī kursa semināri „eBig3" projekta darbības teritorijā – Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Kursu semināri ir obligāta tālmācības kursu sastāvdaļa un to grafiks aplūkojams projekta mājaslapā.

„eBig3" televīzijas raidījumi tiek rādīti katru nedēļu Latvijas LTV7 un Lietuvas televīzijās. Tie rosina pieteikties kursos, sniedzot ieskatu īsā kursa video, un jau raidījuma laikā aicina nosūtīt īsziņu. „eBig3" kursu dalībnieki savā mobilajā telefonā kursu laikā saņem īsziņas, kas informē par kursā paveikto, organizatoriskajiem jautājumiem, un arī atgādina turpmākos uzdevumus.

Līdz 2013. gada 30. jūnijam šie vienpadsmit tālmācības kursi ir apgūstami bez maksas, turklāt, izpildot visus kursa nosacījumus, par kursa apguvi tiek izsniegts arī par kursu atbildīgās universitātes sertifikāts.

Pieteikties var visiem kursiem, kuri šķiet interesanti un noderīgi. Jebkurā kursā var reģistrēties, nosūtot īsziņu „ebig3 vards uzvards N" (N-kursa numurs mājas lapā) uz tālruni 25656946.

Reģistrēties ir iespējams visiem atvērtajiem kursiem. Ja kāds ir pieteicies vienā kursā un vēlas pieteikties kādā citā, ir tikai jāsūta īsziņa „ebig3 vards uzvards N" uz tālruni 25656946, N vietā rakstot attiecīgā kursa numuru, kas ir kursu sarakstā. Kursu aprakstus, video fragmentus un citu informāciju par kursiem var atrast projekta mājaslapā www.ebig3.eu.

„eBig3" projekta tālmācības kursu izstrādē piedalījušās sešas universitātes: Rīgas Tehniskās universitāte, Liepājas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils Universitāte, Kauņas Tehniskā universitāte, Šauļu Universitāte un Utenas darba tirgus mācību centrs.

Izmantosim iespēju izmēģināt jaunās paaudzes „eBig3" mācīšanās sistēmu!

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītājs
Dr. Atis Kapenieks
E-pasts:

Share on Facebook Tweet