Dome pārsūdz tiesas spriedumu par izpilddirektora atjaunošanu amatā

.

stacijas 5 800Carnikavas novada dome ir iesniegusi Augstākās tiesas Senātā kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 26.jūnija spriedumu par Raimonda Garenčika atjaunošanu pašvaldības izpilddirektora amatā un darba algas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku.
 
Kasācijas sūdzība ir balstīta uz argumentiem, kuri saistīti ar to, ka tiesa, izskatot lietu, ir pārkāpusi procesuālo tiesību normas, kā arī pieļāvusi materiālo tiesību normu nepareizu tulkošanu.
 
Carnikavas novada dome kasācijas sūdzībā cita starpā vērš uzmanību, ka pašvaldības teritorijas iedzīvotāju kopuma politiku nosaka vēlētāji, izvēloties savus priekšstāvjus jeb deputātus. Ņemot vērā to, ka pašvaldība nozīmē arī tiesības un spēju patstāvīgi pārvaldīt savas teritorijas iedzīvotājiem nozīmīgus jautājumus, ar minēto tiesas spriedumu ir radīts precedents, ka tiesu vara iejaukusies izpildvaras funkcijās, tādējādi – pārkāpts varas dalīšanas princips. Tāpat dome norāda, ka tiesai bija jāpiemēro ne tikai vispārējās tiesību normas, tas ir, Darba likuma normas, bet arī speciālā tiesību norma – likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 11.punkts, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru.
 
Jautājums par lietas nodošanu izskatīšanai kasācijas kārtībā, tiks lemts Augstākās tiesas Senāta rīcības sēdē, atbilstoši Civilprocesa likuma prasībām.
 
Kā jau ziņots, šī gada 1.jūlijā, izpildot tiesas spriedumu, Carnikavas novada domē izpilddirektora amatā tika atjaunots R.Garenčiks, kurš ar deputātu pieņemto lēmumu 2010.gadā tika atbrīvots no pienākumu pildīšanas par virkni pārkāpumu, tostarp necenzētu vārdu lietošanu pret pašvaldības iestādes darbiniekiem.
Share on Facebook Tweet