Carnikava – Eiropas atvērtības un cieņas galvaspilsēta 2021

.

BANERIS 2Pašā jūnija noslēgumā uz dažām dienām Carnikava kļūs par Eiropas atvērtības un cieņas galvaspilsētu. Carnikavas novada pašvaldība aicina interesentus piedalīties Eiropas Komisijas programmas "Eiropa pilsoņiem" projekta "Eiropas pilsētas starpkultūru dialoga veicināšanā un migrantu un minoritāšu diskriminācijas mazināšanā" (612749-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-NT) starptautiskajā konferencē. Konference notiks no 28.06.2021. līdz 30.06.2021.
 
Pasākumā piedalīsies Latvijas un vēl divpadsmit valstu pārstāvji, jomas speciālisti no Albānijas, Bulgārijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Lietuvas, Maķedonijas, Nīderlandes, Polijas, Rumānijas, Serbijas, Spānijas. Pasākumā prezentēsim Latvijas pieredzi un labos piemērus šajā jomā, kā arī uzklausīsim Latvijas ekspertus, kuri dalīsies ar jaunākajām tendencēm šajā jomā.

Pasākuma runātāji un tēmas:
Daiga Mieriņa: Carnikavas novada dome priekšsēdētāja;
Zane Petere: Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja;
Baiba Žiga: "Migranti un bēgļi - pārmaiņu aģenti daudzveidīgai sabiedrībai";
Gosia Wochowska & Bo Maria Daskalova: "Eiropas pilsētas diskriminācijas novēršanai, migrantu un mazākumtautību grupu stigmatizācijas novēršanai Eiropas sabiedrībās - sadarbības tīkla iespējas";
Iluta Lāce, centrs "Marta": "Kā rīkoties sadarbībā ar vietējām pašvaldībām minoritāšu/migrantu sieviešu iekļaušanas jomā, novēršot diskrimināciju un stigmatizāciju";
Didzis Meļķis, portāla ManaBalss.lv pilsoņu līdzdalības rīka galvenais redaktors, "Iedzīvotāju līdzdalība vietējā pārvaldībā un tīklu veidošana ar vietējām pašvaldībām; kā arī par migrantu un minoritāšu līdzdalību";
Ilona Stalidzane: "Starpkultūru pilsētvides pārskats", Rīgas pašvaldības pieredzes stāsts;
Sigita Zankovska–Odiņa: "Zināšanu un sadarbības spēks – Latvijas sadarbības tīkls "Dialoga platforma""
Rasma Pīpiķe: "Daudzveidības anatomija – potenciāls uzņemt jaunpienācējus sabiedrībā, izvairoties no stigmatizācijas un marginalizācijas"
Maksim Trivaškevičs: "Stand-up performance, mācību elements"
 
Pasākumā notiks lekcijas, darba grupas un pieredzes stāstu prezentācijas no Latvijas un citām Eiropas valstīm. Pasākums norisināsies tiešsaistē un ir veidots tā, lai ikvienam dalībniekam būtu iespēja gūt vērtīgu informāciju, mācīties no pasākuma laikā izmantotām metodēm un piemēriem, uzdot jautājumus un iegūt jaunus kontaktus sadarbībai nākotnē.
 
Organizatori ir padomājuši par labsajūtas elementiem un interaktīviem mirkļiem, lai izvairītos no pārguruma. Pieteikšanās pasākumam notiek izmantojot reģistrācijas anketu ŠEIT.
 
Pasākumā no Latvijas ir iespēja piedalīties 80 cilvēkiem. Reģistrācija pasākumam tiks slēgta, tiklīdz šis skaitlis tiks sasniegts. Programma ir bagātīga un pasākumā iespējams piedalīties vairākiem cilvēkus no vienas organizācijas vai institūcijas. Pasākumā tiks nodrošināts tulkojums latviešu/angļu valodās.

Ja Jums ir jautājumi par pasākuma programmu, aicinām sazināties ar pasākuma organizatori Rasmu Pīpiķi 26044862 vai projekta vadītāju Latvijā Vili Zinkeviču 29160310.

Share on Facebook Tweet