5. jūnijā - pašvaldību vēlēšanas

.

pv2021Pašvaldību vēlēšanas šā gada 5. jūnijā notiek atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai, kas paredz, ka Ādažu novadu turpmāk veidos Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts. Ādažu novada domē tiks ievēlēti 15 deputāti. 

Vēlētāji var balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu uzrādot pasi vai personas apliecību.

Epidemioloģiskās drošības pasākumi vēlēšanu iecirknī:

  • jāievēro 2 m distance;
  • jādezinficē rokas;
  • jāizmanto sejas maska; 
  • jālieto sava pildspalva.

Vēlēšanas notiks jaunajās administratīvajās teritorijās, balsošanas iecirkņi atrodas:
Carnikavas novadā:
779. Tautas nams “Ozolaine“, Jūras iela 1A, Carnikava, Carnikavas nov.
960. Brīvā laika pavadīšanas centrs “Kadiķis“, Cīruļu iela 10, Kalngale, Carnikavas nov.
970. Alternatīvās aprūpes centrs “Pīlādzis“, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov.

Ādažu novadā:
777. Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov.
972. Ādažu klutūrizglītības centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov.
973. Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde, "Mežavēji", Kadaga, Ādažu nov.

Vēlēšanu dienā 5. jūnijā (plkst. 8.00-19.00) Ādažu novadā vēlētājiem būs iespēja balsot savā automašīnā ārtelpas balsošanas vietā – autostāvvietā pie Ādažu novada domes ēkas (starp domes ēku un Gaujas ielas 25 mājām).

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienu pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Vēlētāji ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem var iepazīties arī Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) tīmekļvietnē pv2021.cvk.lv.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.
Share on Facebook Tweet