Līdz 4. jūnijam iespēja iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

SN izstradeNovada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un par kuru tiks pieņemts lēmums domes sēdē.

Priekšlikumus var iesniegt ŠEIT līdz šā gada 4. jūnija plkst. 14.30 par šādu saistošo noteikumu projektu:

Share on Facebook Tweet