Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu ar 26. maija domes lēmumu

.

NIN PARADA DZESANA 1200Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, š. g. 26. maijā Carnikavas novada dome lēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādu. 
 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 7. punktu, trešo un ceturto daļu publicējam informāciju par NĪN parāda dzēšanu.

Ar š. g. 26. maija Carnikavas novada domes lēmumu dzēsts NĪN parāds SIA "Dzirnezers", reģ. Nr. 40103056943 29,39 eiro apmērā, pamatparāds 21 eiro un nokavējuma nauda 8,39 eiro.

Share on Facebook Tweet