Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem jāpiesakās līdz 31.jūlijam

.

stacijas 5 800Saskaņā ar 17.07.2013. domes lēmumu, ir noteikts, ka Carnikavas novada vēlēšanu komisija sastāv no septiņiem locekļiem, un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš ir šī gada 31.jūlijs.
 
Kā to nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums, tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem.
 
Share on Facebook Tweet